Peter Elbers benoemd als bestuurder L1
zaterdag 5 september 2020

Peter Elbers benoemd als bestuurder L1

De Raad van Commissarissen (RvC) van L1 heeft per 7 september Peter Elbers uit Grubbenvorst benoemd als bestuurder van L1/SOL.

L1 zat sinds begin juli zonder haar twee bestuurders, nadat de Raad van Commissarissen besloot hen de laan uit te sturen. De contracten van oud-directeuren Bert Lemmens en Emiel van der Wal werden niet verlengd, wat voor grote onrust onder het personeel zorgde.

Met de benoeming van Peter Elbers is de positie van strategisch-commercieel bestuurder, tevens voorzitter van het tweehoofdig bestuur van L1, ingevuld. Ten aanzien van de invulling van de tweede bestuurdersvacature zijn op dit moment nog gesprekken gaande.

Peter Elbers is een voormalig journalist en ervaren manager en bestuurder die zich na een carrière bij Philips en Wolters Kluwer gevestigd heeft als zelfstandig adviseur. Vanuit die rol heeft hij uiteenlopende opdrachten op diverse niveaus van sturing vervuld bij zowel grote als kleinere organisaties. Naast zijn grote netwerk in Limburg kent Peter Elbers de wereld van de media vanuit een breed perspectief, inclusief de daarbinnen geldende rollen en verantwoordelijkheden.

Hans Coppus, voorzitter van de Raad van Commissarissen van L1 over de benoeming van de heer Elbers: “De RvC is verheugd over de benoeming van de heer Elbers. Wij zijn unaniem van mening dat Peter Elbers zeer geschikt is om vanuit de bestuurdersrol verder richting en invulling te geven aan de opgaven waar L1 de komende jaren voor staat. Peter brengt een brede bestuurderservaring en snapt daarnaast goed hoe de mediawereld in elkaar zit. In een veranderend medialandschap met veel dynamiek en uitdagingen voor L1 komt zijn kennis en kunde goed van pas.”

Bron: L1/BM

Bericht delen