dinsdag 16 januari 2018

Overleg CAO publieke omroep vastgelopen

De betrokken vakbonden bij het overleg voor een nieuwe CAO Publieke Omroepen melden dat de gesprekken zijn vastgelopen. Er zit volgens vakorganisaties NVJ, FNV KIEM, CNV Media en De Unie “een te groot gat tussen de verschillende voorstellen”. Het mandaat dat de bonden hebben meegekregen ligt volgens hen zo ver af van het eindbod van de werkgevers, dat een hernieuwde ledenraadpleging noodzakelijk is.

Werkgevers wijzen op de financieel onzekere tijden, waardoor een “pas op de plaats” gemaakt moet worden. Er is 1 procent structurele loonsverhoging geboden over een periode van twee jaar. Er zou verder ruimte zijn voor “een bescheiden eenmalige uitkering”.

De vakorganisaties zeggen oog te hebben voor de financiële zorgen die op met name landelijke publieke omroepen afkomen en hebben volgens eigen zeggen slechts een bescheiden looneis neergelegd, in de vorm van prijscompensatie. De bonden betreuren dat ook voorstellen waarmee géén geld gemoeid was, goeddeels van tafel zijn geveegd.

De bezuiniging van tweehonderd miljoen, die het Rijk de landelijke publieke omroepen wil opleggen, mag niet onverkort uit de arbeidsvoorwaarden worden gehaald, stellen de vakorganisaties. De Tweede Kamer wil dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit.

De vakorganisaties zijn er van overtuigd dat kwaliteit grotendeels door de werknemers gemaakt en bepaald wordt. “Daar zullen dan ook goede arbeidsvoorwaarden tegenover moeten staan.”

Bron: NVJ

Bericht delen