Oproep aan minister Slob: investeer in de publieke omroep
donderdag 16 mei 2019

Oproep aan minister Slob: investeer in de publieke omroep

In de komende periode besluiten minister Arie Slob (Mediazaken) en de Nederlandse politiek over de toekomst van het publieke omroepbestel. De NVJ en FNV vinden een goed toekomstplan van levensbelang en roepen de minister op om juist nu te investeren in de publieke omroep.

Ook vragen zij aandacht voor de positie van programmamakers en ondersteunende diensten. Om hun oproep kracht bij te zetten is donderdag de petitie ‘De publieke omroep, juist nu’ van start gegaan.

De publieke omroep lijkt voor de gemiddelde kijkers of luisteraars een vanzelfsprekend gegeven waar ze recht op hebben. En terecht. Zowel het brede publiek als de politiek zijn weliswaar gehecht aan een goede programmering en programma’s, maar een deel zien de publieke omroep ook als een kostenpost waar flink op bezuinigd kan worden. In de afgelopen jaren zijn de omroepen getroffen door meerdere forse bezuinigingsmaatregelen waardoor nu de ondergrens bereikt is.

De NVJ en FNV hebben minister Slob eerder dit jaar gewezen op de grote zorgen die op dit moment leven en gaven hierbij enkele oplossingsrichtingen aan. Zo pleiten de programmamakers voor de verbetering van hun medezeggenschapspositie en budgettaire zekerheid zodat zij onder een stabiele werkomstandigheden mee kunnen bouwen aan een relevante en toekomstgerichte programmering op alle platforms.

Door jarenlange bezuinigingen vanuit de overheid is er op het gebied van arbeidsvoorwaarden een grote groep tweederangs medewerkers ontstaan. Veel omroepmedewerkers, of ze nu voor of achter de schermen werken, werken op basis van onzekere contracten, payrollconstructies, uitzendwerk en gedwongen freelancers. Dit maakt het voor hen moeilijk geheel onafhankelijk om een stabiele toekomst op de bouwen. Een groot deel van deze problemen vindt zijn oorzaak in te lage budgetten door de al genoemde bezuinigingen.

De publieke omroep heeft een stevige verankering in de maatschappij. De opeenvolgende bezuinigingen, de achteruitgang in reclame-inkomsten en de structureel lage budgetten zijn schadelijk voor een toekomstbestendig omroepbestel. Juist het grote maatschappelijk belang, de kwaliteit van de programma’s en behoorlijke werkomstandigheden maken dat investeren in de Publieke Omroep cruciaal is voor een gezonde Publieke Omroep.

Vanaf dinsdag 21 mei tot en met dinsdag 4 juni bezoeken vertegenwoordigers van de NVJ en FNV verschillende locaties op het Media Park, bij diverse omroepen, om in gesprek te gaan met de programmamakers en facilitair personeel met als doel het inwinnen van informatie en ervaringen over werk en arbeidsvoorwaarden.

Bron: NVJ/BM

Bericht delen