dinsdag 16 januari 2018

Onderzoek invulling Hilversum Media Campus

De resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen overheid, mediabedrijven en -opleidingen, zijn gepresenteerd bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Een nieuwe samenwerkingsvorm is de Hilversum Media Campus. Dit initiatief van de Gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en iMMovator moet ervoor zorgen dat overheid, mediabedrijven en kennisinstellingen intensiever en effectiever samenwerken. Het onderzoek brengt de mismatch in kaart tussen de vraag naar geschoold personeel van mediabedrijven en het aanbod van mediaopleidingen.

Mediabedrijven hebben een sterk toenemende behoefte aan technisch gekwalificeerd personeel, alsook aan zogeheten 21th century skills, zoals zelfsturing, samenwerken, proactiviteit en adviesvaardigheden. Mediaopleidingen kunnen (nog) niet altijd voldoen aan de specifieke opleidingseisen die mediabedrijven stellen aan hun personeel, maar de wil om de mismatch te verkleinen is bij beide partijen bijzonder groot.

Met de opgedane kennis ontwikkelen de betrokken partijen (bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente) maatwerkactiviteiten, die enerzijds bedrijven helpen om geschikte arbeidskrachten aan zich te binden, en anderzijds gericht zijn op de opleidingen om hun programma’s af te stemmen op de snel veranderende personeelsmarkt.

Tijdens de presentatie zijn vijf concrete scenario’s geschetst die op korte termijn oplossingen moeten bieden. De initiatiefnemers hebben toegezegd in nauwe samenwerking met de bedrijven en opleiders toe te werken naar een Mediapact: een meerjarig plan om de bovengenoemde mismatch doelmatig aan te pakken. De partijen willen het Mediapact in de eerste helft van 2014 presenteren. Lees meer over de Hilversum Media Campus op www.beeldengeluid.nl/hilversummediacampus.

Bron: Beeld en Geluid/Broadcast Magazine

Bericht delen