dinsdag 16 januari 2018

Onderzoek besparingen NPO kost 1 miljoen

Het onderzoek naar kostenbesparingen binnen de landelijke publieke omroep wordt uitgevoerd door The Boston Consulting Group in Amsterdam. Opdrachtgever is het ministerie van OCW. Het onderzoek moet minister Van Bijsterveldt duidelijk maken hoe de bezuiniging van tweehonderd miljoen euro, die in het regeerakkoord is vastgesteld, kan worden ingevuld.

Van Bijsterveldt heeft vorig jaar gemeld dat zij in juni met een brief met de uitwerking van haar plannen komt, maar het is te betwijfelen of het onderzoek van The Boston Consulting Group dan al is afgerond. De website Geenstijl.nl heeft woensdag gemeld dat het onderzoek € 1.095.116,- gaat kosten.

De publieke omroep krijgt in 2013 te maken met een bezuiniging van vijftig miljoen euro. In 2014 komt daar honderd miljoen bij en in 2015 is de totale bezuiniging van tweehonderd miljoen een feit. Dat is ongeveer 25 procent van de huidige omroepbegroting, inclusief de Wereldomroep en het Muziekcentrum van de Omroep. De huidige publieke omroepen hebben een concessie tot 1 januari 2016.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen