Ondernemingsraad L1 verliest kort geding over benoeming directeur
vrijdag 9 oktober 2020

Ondernemingsraad L1 verliest kort geding over benoeming directeur

Directeur Peter Elbers van de Limburgse regionale zender L1 mag blijven. De ondernemingsraad heeft te lang gewacht met uitbrengen van advies over de benoeming van Elbers.

Dat heeft de kantonrechter in Maastricht beslist. De Raad van Commissarissen van L1 benoemde Elbers begin september als directeur-bestuurder, zonder het advies van de OR af te wachten. Die spande daarop een kort geding aan om de benoeming ongedaan te maken.

Mediation
Volgens de OR was met de RvC afgesproken dat eerst het mediationtraject met oud-directeur Bert Lemmens zou worden afgerond. Daarna zou de OR over Elbers adviseren. Maar die mediation liep in de zomer flinke vertraging op. Daardoor zou L1 te lang zonder directeur zitten, vond de RvC. Extra reden niet te wachten op de mediation met Lemmens, was volgens de commissarissen dat die bemiddeling los staat van de benoeming van Elbers.

Overleg en coöperatie
De rechter gaat daarin mee. Hij vindt dat de RvC de OR voldoende gelegenheid heeft gegeven over de benoeming van Elbers te adviseren. De vertraging in de mogelijke herbenoeming van Lemmens is bovendien niet te wijten aan de RvC, maar aan onverwachte financiële eisen die Lemmens in een zeer laat stadium stelde, oordeelt de rechter. Omdat onduidelijk is hoe lang het bemiddelingstraject met Lemmens nog zal duren, is ‘overleg en coöperatie’ geboden om langdurige verlamming van de organisatie te voorkomen. Voorkomen moet worden dat L1 lang zonder bestuurder komt te zitten en in plaats daarvan een interim-bestuurder krijgt die geen beleid kan maken, aldus de rechter.

Teleurgesteld
De OR is teleurgesteld over de uitspraak en laat in een bericht aan het personeel weten alsnog advies uit te gaan brengen over de benoeming van Elbers. ‘Wij vertegenwoordigen het personeel en vinden dat wij hoe dan ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen door advies uit te brengen, zelfs – in deze ongewenste situatie – achteraf’. De OR brengt dat advies uit op 13 oktober.

RvC-voorzitter Hans Coppus laat weten dat de RvC heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechter. “Ook nu blijft het belang van L1 voorop staan, we zullen in goed gezamenlijk overleg, ook met de OR en het personeel, de benodigde vervolgstappen zetten.”

Constructief

Peter Elbers wil niet op het vonnis ingaan. “Ik sta buiten dit conflict. Wel hoop en verwacht ik dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten en dat we samen constructief de toekomst in kunnen. Het is nu de tijd om vanuit mijn rol als directeur samen met de OR en het personeel aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.”

De Raad van Commissarissen, die bestaat uit directeur Hans Coppus van de Midden-Limburgse ontwikkelingsmaatschappij OML, CDA-Statenlid Mirjam Depondt en APG-manager Raoul Willms, zette op 1 juli L1-directeuren Bert Lemmens en Emiel van der Wal per direct op straat, zonder dat er opvolgers waren benoemd. De RvC wilde daarover geen uitleg geven aan het personeel, dat vervolgens het vertrouwen in de RvC opzegde.

Bron: 1Limburg/BM

Bericht delen