dinsdag 16 januari 2018

Producenten cruciaal voor publieke omroep

De Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) hebben onderzoek gedaan naar het economisch belang van de publieke omroep als afzetkanaal en de effecten van het concessiebeleidsplan voor de sector. De publieke omroep is voor de leden van OTP belangrijk, zowel in termen van netto-omzet als van werkgelegenheid, zo blijkt uit het onderzoek.

De vraag van de publieke omroep naar programma’s die door deze bedrijven worden gemaakt, levert een grote bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid van deze sector. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel voor om de Mediawet te wijzigingen. De leden van de OTP zijn enthousiast over de plannen om het publieke bestel open te breken en de toegankelijkheid voor buitenproducenten te vergroten. “Dat vereist visie en moed”, aldus voorzitter Roel Kooi. “Het is nodig om een creatief, betaalbaar en innovatief publiek aanbod veilig te stellen voor de kijkers van vandaag en morgen.”

Ruim de helft van de programmaseries wordt geproduceerd in opdracht van of in samenwerking met de publieke omroepen. De publieke omroep is belangrijk voor producenten, maar dat geldt ook andersom. Onafhankelijke producenten zorgen voor kwalitatief aanbod en bieden stimulans voor vernieuwing en efficiëntie.

De leden van de OTP benadrukken dat in het wetsvoorstel, maar vooral in het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de NPO er een aantal aandachtspunten is dat verhelderd moet worden. Dat laatste richt zicht met name op de invulling van het coproducentschap en de afname van de publieke omroepen bij externe producenten. Het lijkt erop dat publieke omroepen meer zelf gaan produceren met publiek geld en zo in concurrentie treden met marktpartijen als de onafhankelijke producenten. “Wij pleiten voor eerlijke concurrentie en transparantie. Het zou dan ook goed zijn als de omroepen meer inzicht bieden in de kosten van programma’s”, aldus Kooi. “De publieke omroepen kunnen concurreren met publiek geld dat daarvoor niet bedoeld is. Wij hebben dan ook met genoegen kennisgenomen van het standpunt van de Staatssecretaris als ook de Raad voor Cultuur, die van mening zijn dat de onafhankelijke producenten een faire uitgangspositie dienen te verkrijgen bij de openstelling van het publieke bestel.”

De plannen van het kabinet moeten leiden tot een publieke omroep die past bij de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. De leden van de OTP zouden dan ook graag de mogelijkheid krijgen om op het terrein van sport, actualiteiten en evenementen vernieuwende en creatieve formats aan te bieden. Tot nog toe houdt de publieke omroep dit tegen. “We roepen staatssecretaris Sander Dekker (OCW) dan ook op het gesloten bolwerk in Hilversum open te breken. De nieuwe mediawet is daar een goede aanzet toe.”

Het SEO rapport Beter in beeld is hier te downloaden.

Bron: OTP/Broadcast Magazine

Bericht delen