dinsdag 16 januari 2018

Omroepdirecteuren bundelen krachten in strijd tegen bezuiniging

De publieke omroepen willen wel honderd miljoen, maar geen tweehonderd miljoen bezuinigen. Dat heeft, zo lieten zij vrijdag per brief aan de Kamer weten, ‘een ernstige verschraling van het aanbod’ tot gevolg.

In die brief wordt minister Van Bijsterveldt geprezen omdat zij een brede en pluriforme omroep in stand wil houden. Maar wil ze dat echt, dan is het volgens de omroepen niet mogelijk te eisen dat de omroep een kwart van haar budget inlevert. ‘Het is dan niet meer mogelijk voor iedere Nederlander programma’s te maken’.

De brief is niet mede-ondertekend door Henk Hagoort, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO.

De omroepen, die een concessie hebben tot eind 2015, willen met de minister meedenken over een nieuw mediabestel als ze afziet van deze bezuiniging, die ‘disproportioneel’ wordt genoemd. Eerder gaven de omroepen aan dat de NPO als centrale organisatie maximaal 25 miljoen kon bezuinigen en de gezamenlijke publieke omroepen eveneens 25 miljoen.

In het regeerakkoord staat dat de publieke omroep in vijf jaar tijd tweehonderd miljoen moet bezuinigen. Dat is een kwart van het budget. Het eerste deel van vijftig miljoen moet in 2013 zijn bereikt, deels door fusies – het aantal omroepen moet terug van 21 naar 8. De omroepen stemmen daarmee in.

Nog eens enkele tientallen miljoenen worden bespaard door overheveling van de Wereldomroep naar de begroting van buitenlandse zaken en door een korting op het Muziekcentrum van de Omroep. In het regeerakkoord staat ook dat Hilversum eventueel terug kan gaan naar twee netten. Tegen dat idee verzetten de omroepen zich.

Bron: Trouw/Broadcast Magazine

Bericht delen