dinsdag 16 januari 2018

OLON en VNG sluiten convenant

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) hebben op 5 juni het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen’ ondertekend. Met het convenant is vastgelegd dat zij samen criteria voor een eigentijds media-aanbod van lokale omroepen gaan bepalen. Hiermee willen ze een einde maken aan de vele lokale discussies over gemeentelijke bekostiging. De ondertekening was feestelijk, omdat deze plaatsvond tijdens het Jubileumcongres van de VNG en ook viel in de eerste landelijke Week van de Lokale Omroep.

Lokale omroepen moeten op basis van wettelijke bepalingen sinds 2010 functioneren als brede lokale publieke media-instellingen, die een ’toereikend media-aanbod’ voor hun gebied hebben. Hiervoor is een actuele kwaliteitsnorm nodig. Het vereist tevens een organisatie met een waarborg voor journalistieke deskundigheid. De convenantspartijen gaan aanbevelingen hiervoor maken.

Op basis van het convenant wordt het voor lokale omroepen mogelijk om effectiever en efficiënter te opereren. Dit kan vorm krijgen door onderling te gaan samenwerken. Desgewenst onder een regionale paraplu, maar ook mét regionale en landelijke omroepen. De partners werken dit perspectief nader uit. Vervolgens zal er een model worden opgesteld om de basisbekostiging te bepalen voor de organisatorische, journalistieke en technische infrastructuur. Hiervan kan ook een stimulans uitgaan naar distributeurs, zoals de kabelexploitanten, om de lokale omroepen voor een voor hen betaalbare prijs te laten uitzenden.

Bron: VNG/Broadcast Magazine

 

Bericht delen