dinsdag 16 januari 2018

OLON blij met voorstellen minister

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) heeft verheugd kennisgenomen van de brief van minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer inzake de lokale omroepen. In september namen de leden van de OLON een ambitieus Visieplan aan. De brief van de minister bevat aanknopingspunten die cruciaal zijn om te komen tot nadere invulling en realisatie van dit plan.

De minister geeft in haar brief de toegevoegde waarde van de lokale omroepen en hun positie in het publieke bestel aan en bevestigt haar verantwoordelijkheid daarvoor. De minister omarmt daarbij strategische uitgangspunten zoals de OLON die heeft gedefinieerd, waaronder de kansen van lokale samenwerking en organiserend vermogen in de natuurlijke habitat van burgers, de ambitie om de kwaliteit van de sector te optimaliseren vanuit een heldere beleidscyclus en de noodzaak om de financieringsmethode te versterken.

Samen met de VNG zal de OLON de komende maanden werken aan concrete en gedragen initiatieven en innovatieve oplossingen. Met de regionale en landelijke omroepen en met bestaande en nieuwe distributeurs kunnen de uitgangspunten worden uitgewerkt in nieuwe samenwerkingsplannen. Daarbij zal nadrukkelijk worden ingezet op centrale voorzieningen en faciliteiten om te komen tot een effectieve, efficiënte sector met een hoge maatschappelijke toegevoegde waarde: een betrouwbare en voorspelbare infrastructuur van lokale publieke media-instellingen.

Martijn Vroom, voorzitter OLON: “Met deze brief van minister Van Bijsterveldt bereiken we een belangrijke mijlpaal voor onze sector in beweging: de seinen staan op groen. Wij kunnen verder met de uitwerking en implementatie van ons Visieplan. Nu is het zaak om deze uitgangspunten om te zetten in nieuwe samenwerkingsverbanden in nauwe afstemming met onze partners. Het is nu tijd voor boter bij deze vis.”

Hans Disch, directeur ad interim OLON: “De uitspraken van de minister sterken ons in onze ambitie én onze mogelijkheden om op korte termijn resultaten te boeken als regisseur van dit innovatietraject van onze sector. Natuurlijk blijft er nog veel te wensen over, maar in deze brief tellen we vooreerst onze zegeningen. Het veranderende medialandschap biedt grote kansen; met diverse innovatieprojecten, zoals de pilot voor onderlinge samenwerking in de regio en het beoogde Media Hub, spelen we daarop in. In juni 2012 presenteert zich in de Week van de Lokale Omroep een hernieuwde sector met een kleurrijk, maar eenduidig collectief van publieke lokale media-instellingen.”

Bron: OLON/Broadcast Magazine

 

Bericht delen