NTR komt met extra aflevering Dream School na kritiek
maandag 15 april 2019

NTR komt met extra aflevering Dream School na kritiek

De NTR heeft besloten om een extra uitzending van Dream School te maken met leerlingen uit de eerste drie seizoenen. Dit is de uitkomst van een bijeenkomst die makers, leerlingen, psycholoog, begeleiders van het natraject en de NTR met elkaar hadden.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van uitlatingen van sommige leerlingen over het tekortschieten van begeleiding in het natraject. De uitzending is op maandag 29 april om 21.20 uur op NPO 3. Joëlle en Chess, die in het derde seizoen te zien zijn, vertelden in 6 Inside dat ze geen nazorg kregen na deelname aan het programma, waarin schoolverlaters door BN’ers worden gestimuleerd om zichzelf verder te ontwikkelen.

Willemijn Francissen, mediadirecteur NTR, meldt het volgende: “NTR en producent No Pictures Please zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van deze jongeren. De begeleiding rond Dream School bestaat daarom uit een uitgebreide selectieprocedure waarbij psychologen betrokken zijn. Ook tijdens de drie weken van opnamen is er altijd een psycholoog aanwezig. Na de opnamen hebben de leerlingen nog een vrijwillig gesprek met diezelfde psycholoog, die dan ook bespreekt of er behoefte is aan meer ondersteuning dan wat standaard wordt aangeboden in het natraject.”

“Wat kan er beter? Nog scherpere begeleiding in het natraject. Met vooral nog meer aandacht voor wat een programma met zoveel impact doet qua beeldvorming. In de afgelopen dagen en ook tijdens het gesprek met de leerlingen is eens temeer duidelijk geworden hoeveel de jongeren te verduren krijgen van buitenaf. Ze krijgen te maken met journalisten en columnisten en met vele en vaak heftige reacties op social media. ‘Dat kun je verwachten als je hieraan mee doet,’ hoor je dan.”

“Er is sprake van boeteclausules, een van 5.000 euro voor het uit de school klappen over wat nog niet op tv te zien was en een van 1.000 euro voor het voortijdig verlaten van het programma zonder zwaarwegende reden. Die laatste is met name bedoeld om te benadrukken dat er met de deelname aan Dream School een commitment wordt aangegaan. Geen van beide boetes is ooit opgelegd, ook niet aan leerlingen die daadwerkelijk halverwege de opnamen uitstapten. Op het je negatief uitlaten over het programma staat, in tegenstelling tot wat in sommige media is gesuggereerd, geen boete.”

“Is dit soort programma’s ten dode opgeschreven? Wij vinden van niet. Wij willen doorgaan met Dream School, en dan nog beter. Het draagvlak dat wij hiervoor voelen bij de (oud-)leerlingen, zowel bij hen die aanwezig waren tijdens de bijeenkomst als bij degenen die ons dit via andere wegen hebben laten weten, sterkt ons in deze overtuiging.”

Bron: NTR/BM

Bericht delen