dinsdag 16 januari 2018

NPO zoekt Netmanager NPO 1

De NPO is een open sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe Netmanager NPO 1. De positie is beschikbaar gekomen door het vertrek van Marcel Peek. De functie wordt nu tijdelijk vervuld door televisiedirecteur Frans Klein.

De vacature is te vinden op de site van Villamedia.

De NPO meldt het volgende over de functie: ‘De Netmanager NPO 1 zal, in nauwe samenwerking met de Directeur TV, de regie voeren over de programmering. Bewaakt het netprofiel. Conform de criteria voor kwaliteit en bereik, zorgt hij of zij voor een onderscheidend programma-aanbod, dat herkend en gewaardeerd wordt door de kijker, en daarmee voor een sterke positionering van de publieke omroep.’

‘De Netmanager ontwikkelt voor nu en de toekomst een visie voor NPO 1, inclusief de online en social media activiteiten. Hij of zij ontwikkelt en onderbouwt een duidelijke strategie inzake programmering en initieert en stimuleert vernieuwing. De Netmanager vertaalt het netprofiel in genrethema’s. Investeert in samenwerking met omroepverenigingen en maatschappelijke groeperingen. Draagt zorg voor transparante en zorgvuldige procesvoering en besluitvorming, doelmatige inzet van middelen en bewaakt budgetten en kostprijzen van programma’s.’

De NPO wil het personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling laten zijn van de beroepsbevolking. Bij gelijke geschiktheid gaat daarom de voorkeur uit naar een vrouw of een kandidaat met niet-westerse achtergrond.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen