NPO wil Ongehoord Nederland tweede sanctie opleggen
dinsdag 25 oktober 2022

NPO wil Ongehoord Nederland tweede sanctie opleggen

De NPO denkt eraan Ongehoord Nederland een tweede sanctie op te leggen. Op grond van de Mediawet kan het budget van de omroep met maximaal 15 procent worden verlaagd. Volgens de NPO heeft ON! ‘onvoldoende uitvoering gegeven aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst’.

In een verklaring schrijft de NPO onder meer: ‘Hoewel ON! meerdere malen heeft beloofd zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de publieke waarden te houden, is dat door ON! in de praktijk steeds niet waargemaakt. ON! doet bovendien voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de ontstane situatie en toont helaas geen zelfreflectie. De omroep valt bovendien publiekelijk de NPO, de andere omroepen en het door de omroepen zelf ingestelde instituut van de Ombudsman af.’

Volgens de Mediawet is staatssecretaris Gunay Uslu (Media) bij een tweede sanctie gemachtigd om in te grijpen. Zij kan daarna de licentie van ON! heroverwegen. Tot nu toe hield ze zich afzijdig en stelde ze dat de beslissing over eventuele stappen aan de NPO is. Zij laat nu in een reactie aan NRC weten dat de NPO het kabinet op basis van de Mediawet kan verzoeken de vergunning van ON! in te trekken als de tweede sanctie definitief is.

Aanleiding voor de tweede sanctie is een uitzending van half september van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. De omroep kwam toen onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Na de bewuste uitzending stelde KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers dat ON! uit het omroepbestel moet worden gezet en wilden diverse omroepen niet meer meedoen aan het overleg binnen de publieke omroep als Ongehoord Nederland (ON!) daarbij zit.

In juli besloot De Raad van Bestuur van de NPO ook al een financiële sanctie op te leggen aan Ongehoord Nederland nadat de Ombudsman had geconcludeerd dat de omroep onder meer bijdraagt aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. De straf houdt in dat de omroep voor het budget van 2023 bijna een ton minder kan besteden, 93.442,43 euro om precies te zijn.

Reactie Ongehoord Nederland
Ongehoord Nederland heeft met ‘verbijstering’ en ‘onbegrip’ kennisgenomen van het voornemen van de NPO. In een verklaring op de website noemt ON! de sanctie ‘een directe aanval op de persvrijheid in Nederland en de mogelijke doodsteek voor onze omroep’. De omroep vindt de uitleg die het NPO-bestuur bij de tweede sanctie geeft ‘onzorgvuldig, lichtvaardig en overijld’. Die zou volgens voorzitter Arnold Karskens ook getuigen van vooringenomenheid jegens de politieke koers die ON! voert.

ON! kan zich niet vinden in de kritiek dat de omroep zich niet voldoende bereid heeft getoond om samen te werken ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. “ON! heeft zich vanaf het begin altijd collegiaal en samenwerkend opgesteld en zal dat ook blijven doen”, zegt Arnold Karskens.

Bron: AD/NRC/BM

Bericht delen