dinsdag 16 januari 2018

NPO wil af van ledentelling

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil een belangrijkere rol vervullen voor iedere Nederlander. De NPO kiest daarom voor een persoonlijke en interactieve benadering naar het publiek en meer samenwerking tussen omroepen.

De Raad van Bestuur van de NPO, Henk Hagoort en Shula Rijxman, maakte donderdag de plannen voor de publieke omroep bekend tijdens een nieuwjaarsreceptie. De NPO wil zijn publiek vaker ontmoeten door de komende jaren meer programma’s rondom evenementen te maken. Samen met landelijke en regionale omroepen, culturele instellingen en de muziekwereld wordt een NPO-evenementenlijst samengesteld. Het genre ‘evenementen’ is een van de vijf genres die vorig jaar tot prioriteit zijn benoemd door de Raad van Bestuur.

Ook op de andere vier genres (nieuws, drama, documentaires en kinderprogrammering) gaat de NPO meer sturen. Daarnaast wil de NPO het publiek beter bedienen door het aanbieden van een persoonlijke digitale mediagids. Een gezamenlijke interactieve gids met onder andere persoonlijke kijktips, gerichte uitnodigingen voor evenementen en gesprekken rondom programma’s en maatschappelijke thema’s.

De NPO wil de komende jaren op meer gebieden de krachten bundelen, bijvoorbeeld via het delen van ledenbestanden of gezamenlijke acties. In 2014 is er meer samenwerking op het gebied van de verkoop van programma’s in binnen- en buitenland. De opbrengst wordt gebruikt voor het maken van nieuwe programma’s. Ook op de radio kunnen omroepen nog meer samenwerken.

De successen van onder andere 3FM Serious Request, Top 2000 en de Sportzomer op Radio 1 laten zien dat het publiek die samenwerking waardeert en als een verbetering ervaart. De NPO is met de omroepen in gesprek over het samen huisvesten van redacties en het delen van faciliteiten.

Meer samenwerking tussen omroepen kan alleen als omroepen niet elke vijf jaar worden afgerekend op het aantal betalende leden. Bovendien kost het werven van leden veel geld dat beter besteed kan worden aan programma’s. Hagoort en Rijxman stelden daarom dat dit jaar wat hen betreft de laatste ledentelling ooit wordt gehouden.

De NPO is van 17 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat de NPO ook meer verantwoording moet afleggen naar het publiek over de gemaakte keuzes. Naast een Raad van Toezicht wil de NPO daarom ook een Publieksraad kunnen instellen waarin mensen uit het publiek zitting nemen. De Raad van Bestuur roept de Commissie Toekomstverkenning op hiervoor voorstellen te doen. Door in de toekomst de formele verantwoording meer op het publiek te richten wordt ook de afstand tot de politiek vergroot.

Jan Slagter van Omroep MAX is niet erg onder de indruk van de plannen van Henk Hagoort en Shula Rijxman. Op Twitter stelt hij: ‘Slecht toneelstuk van Hagoort en Rijxman op nieuwjaarsreceptie PO! 3.000.000 leden en omroepen doen er niet meer toe. Onze opdracht is het publiek zo goed mogelijk te bedienen volgens Hagoort en Rijxman. Alsof de omroepen dat nu niet doen!’

EO-directeur Arjan Lock meldt donderdagavond op Twitter: ‘EO-leden dragen op jaarbasis miljoenen bij om programma’s zoals #thepassion en #ozngod te kunnen blijven maken. #trotsoponzeleden #npo’

Bron: Broadcast Magazine/NPO

Bericht delen