dinsdag 20 februari 2018

NPO-voorzitter Shula Rijxman: politiek moet publieke omroep beschermen

NPO-voorzitter Shula Rijxman heeft een toespraak gehouden op de nieuwjaarsborrel van de NPO. Zij vindt dat de politiek de publieke omroep moet beschermen, en geen bezuinigingen moet doorvoeren.

Rijxman riep het kabinet op om de warme woorden uit het Regeerakkoord over het belang van een sterke publieke omroep voor de Nederlandse samenleving en democratie om te zetten in daden: “Alle Nederlandse media hebben last van teruglopende advertentie inkomsten. Ook wij hebben er last van dat die steeds meer naar Google en Facebook verschuiven. We verwachten een daling van de Ster-inkomsten met 36 miljoen in de komende jaren. Maar nu kiest het kabinet ervoor om dat bijna te verdubbelen naar zo’n 60 miljoen. Dat is een bewuste keuze om extra te bezuinigen op de Nederlandse Publieke Omroep.”

“Als Akzo of Unilever of PostNL belaagd worden, werpen we beschermingswallen op en staat de politiek vooraan om voor het Nederlands belang op te komen. Volkomen terecht. Waarom zou dat niet voor de creatieve industrie gelden? Waarom niet voor onze nationale culturele belangen? Waarom niet voor de Nederlandse Publieke Omroep? Anders houden we een medialandschap over dat volledig wordt gedomineerd door buitenlandse mediareuzen met hun betaalmuren. Dit is het moment om onze publieke omroep te versterken”, aldus Rijxman.

Rijxman zei er de komende tijd alles aan te doen om de politiek op andere gedachten te brengen: “Wij worden als publieke omroep geacht om een bijzondere maatschappelijke opdracht uit te voeren in een zeer competitieve omgeving. Dat lukt ons wonderwel dankzij de goede programma’s die de omroepen maken. Maar het houdt een keer op. Je kunt niet eindeloos een A-merk in de schappen zetten voor een afbraakbudget.”

Rijxman nodigt politiek Den Haag uit tot een fundamentele discussie over de opdracht van de publieke omroep: “Ik weet zeker dat wij hier allemaal bereid zijn kritisch naar onszelf te kijken als Den Haag bereid is dat fundamentele gesprek met ons te voeren. Niet op basis van spreadsheets, maar op basis van waarden. Wij zijn bereid pijnlijke discussies niet uit de weg te gaan. Als wij niet zelf de moed hebben eens per vijf jaar kritisch naar het functioneren van het bestel te kijken, dan doen anderen dat voor ons.”

Bron: NPO/BM

Bericht delen