dinsdag 16 januari 2018

NPO: 'Aftiteling wordt niet afgeschaft, wel ingekort'

Een groep televisiemakers verzet zich tegen het ‘afschaffen’ van de aftiteling op de publieke omroep per 1 januari. Ze hebben hierover een bezorgde brief gestuurd aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. De brief is ondertekend door FNV KIEM – Vakgroep Crewbelangen en Acteurs, de Dutch Directors Guild (regisseurs), Netwerk Scenarioschrijvers, ACT (acteurs), de Ntb (muzikanten, componisten en acteurs) en de NSC (cameramensen).

De televisiemakers beschouwen naamsvermelding bij een programma als een teken van respect en waardering voor hun individuele bijdrage. Ook vinden ze het belangrijk voor hun carrière, aldus de vakbond. Voor enkele functies is naamsvermelding zelfs vastgelegd in de Auteurswet. Het negeren ervan kan juridische consequenties hebben.

De ondertekenaars van de brief schrijven dat ze willen meedenken over een andere oplossing. Ze hopen snel in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur van de NPO. Een woordvoerder van de NPO laat in een reactie weten dat geen sprake is van afschaffen van de aftiteling, maar van een beperking. Dit om de doorkijktijd te bevorderen, zodat mensen na afloop van een programma niet wegzappen. Volgens hem is de Raad van Bestuur bereid om de tafel te gaan met de televisiemakers.

Bron: FNV Kiem/Stentor/Broadcast Magazine

Bericht delen