dinsdag 16 januari 2018

NOS Jeugdjournaal en NTR Schooltv-weekjournaal bundelen krachten

‘Het versterken van de publieke nieuwsvoorziening voor de jeugd, thuis en op school’. Met dat doel voor ogen gaan de redacties van het NOS Jeugdjournaal en het NTR Schooltv-weekjournaal met ingang van het schooljaar 2011-2012 nauw samenwerken. De bundeling van krachten moet leiden tot kwalitatief betere nieuwsprogramma’s voor kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar. En tevens moet het efficiëntiewinst opleveren, waardoor er met dezelfde hoeveelheid geld meer journalistieke ruimte is om beide programma’s zo goed mogelijk te maken.

De samenwerking krijgt concreet vorm in één redactie die werkt aan gezamenlijke planning en nieuwsgaring voor de dag- en weekprogramma’s. De invulling en afstemming van onderwerpen vindt plaats in gezamenlijke redactievergaderingen. Ervaren mensen zullen over en weer voor beide programma’s gaan werken. Om dit alles mogelijk te maken, is de redactie van het Schooltv-weekjournaal onlangs naar het NOS-gebouw verhuisd. De beide programma’s blijven als titel, met de bijbehorende websites, bestaan. Ook de uitzendtijden blijven hetzelfde.

Het Jeugdjournaal en het Schooltv-weekjournaal vullen elkaar nu al goed aan als het gaat om dagelijks nieuws en achtergronden bij het nieuws op de publieke jongerenzender Z@pp. Door de bundeling van krachten ontstaan er nog meer mogelijkheden. De kennis van de deelredacties bij NOS Nieuws (economie, buitenland, parlementaire redactie Den Haag, e.d.) wordt via het Jeugdjournaal ook toegankelijk voor het Schooltv-weekjournaal. Omgekeerd kan het NOS Jeugdjournaal profiteren van de kennis die de NTR heeft om informatie geschikt te maken voor het onderwijs. Ook de informatie uit periodieke onderzoeken naar deelname en waardering van televisie en lesmateriaal in het onderwijs, komt voor de NOS beschikbaar.

Bron: NOS/NTR

 

Bericht delen