dinsdag 16 januari 2018

NOS, EO en BNN-VARA in presidium CvO

Het presidium van het College van Omroepen (CvO) is van samenstelling veranderd. Lennart van der Meulen (VPRO) en Coen Abbenhuis (KRO-NCRV) treden terug. Jan de Jong (NOS) blijft aan en vormt samen met Arjan Lock (EO) en Gerard Timmer (BNN-VARA) het nieuwe presidium. Timmer neemt het voorzitterstokje over van Van der Meulen. 

Timmer: “Ik wil Lennart van der Meulen complimenteren en bedanken voor de wijze waarop hij zes jaar lang dit voorzitterschap heeft ingevuld. Samen met Coen Abbenhuis en Jan de Jong heeft hij de belangen van de omroepen stevig gediend. Deze taak neem ik voor de komende periode graag op me. Het CvO voelt zich zeer verantwoordelijk voor een sterke Publieke Omroep. We willen ons de komende vijf jaar, samen met de NPO-organisatie, toeleggen op een onafhankelijk, toekomstbestendig publiek bestel, met omroepen als vaste waarde.

Het CvO adviseert de RvT en RvB van de NPO gevraagd of ongevraagd over verschillende onderwerpen. Zo is afgelopen zomer na intensief overleg met de NPO het Concessie BeleidsPlan 2016-2020 aan het Ministerie van OC&W overhandigd. Het CvO zal verder adviseren over de profielen van de aanbodkanalen en de inzet van het programmaversterkingsbudget.

Het CvO is een formeel adviesorgaan waarin alle publieke omroepen vertegenwoordigd zijn. Het college adviseert de RvT en RvB van de NPO over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke Publieke Omroep. Het CvO is een formeel en wettelijk orgaan dat door de NPO-organisatie wordt geraadpleegd en gehoord bij het maken van beleid en het aangaan van overeenkomsten.

Bron: BNN-VARA/Broadcast Magazine

Bericht delen