woensdag 17 januari 2018

Nieuwe Raad van Toezicht voor regionale omroepen

Rein van der Kluit wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). De overige bestuursleden zijn Babette Aalberts, Daniëlle Jansen Heijtmajer, Maria Henneman en Roeland Stekelenburg.

Van der Kluit was tot zijn pensioen hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat. Hij is op dit moment ook onderdeel van de CDA-fractie in het Waterschap Scheldestromen.

De RPO wordt verantwoordelijk voor het centrale beheer van personeel, financiën en techniek van de dertien regionale omroepen. De organisatie moet ook de opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro per 2017 realiseren. De nieuwe structuur van de Regionale Publieke Omroep is gebaseerd op een plan van de regionale omroepen en moet leiden tot meer gezamenlijkheid, een sterkere journalistiek en uiteindelijk een slagvaardigere regionale publieke.

Staatssecretaris Dekker: “Met de oprichting van de RPO zetten we een belangrijke stap naar een slagvaardigere regionale omroep. De 13 bestaande regionale omroepen bundelen hun krachten zodat ze maximaal kunnen focussen op waar het echt om gaat: het maken van goede journalistieke producties in het hart van de regio.”

De eerste taak van de Raad van toezicht is het aanstellen van een kwartiermaker die de concessieaanvraag en de begroting 2017 – met de bezuiniging van 17 miljoen euro – gaat voorbereiden.

Bron: OCW/Broadcast Magazine

Bericht delen