dinsdag 16 januari 2018

Onderzoek mediabereik Nieuwe Nederlanders

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft besloten een subsidie van ten hoogste € 20.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een onderzoek naar het bereik van mainstream Nederlandse media, cultuurgebonden media en internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Poolse mediaconsumenten.

Het bedrag is toegekend aan Motivaction en Trancity. Uit eerder uitgevoerde onderzoeken kwam onder meer naar voren dat de mediaconsumptie, de mate van herkenning en de waardering van de nationale media van Nieuwe Nederlanders substantieel verschilt van die van autochtone Nederlanders. Bovendien wordt de groep van Nieuwe Nederlanders steeds groter: in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam maakt deze groep inmiddels meer dan de helft van de bevolking uit. Deze groep neemt beperkt deel aan de mediabereiksonderzoeken van NOM, CKO en NLO. Met het nieuwe onderzoek wordt dit gat gedicht.

De subsidie is verleend op basis van artikel 8.15 van de Mediawet 2008 en de Regeling subsidieplafonds 2013, die aan het Stimuleringsfonds voor de Pers de mogelijkheid bieden om tot maximaal de helft van de kosten subsidie te verstrekken aan een onderzoek dat betrekking heeft op de bedrijfstak in zijn geheel en dat zeer van belang is voor de pluriformiteit van de pers of de Nederlandse journalistieke infrastructuur.

In de aanvraag wordt aangegeven dat wanneer de persbedrijfstak c.q. de Nederlandse journalistiek zich onvoldoende bewust is van de ontwikkelingen rondom het bereik en de waardering van Nederlandse nieuwsmedia onder Nieuwe Nederlanders, de kans steeds groter wordt dat deze doelgroepen zich meer dan in het verleden gaan richten op internationale nieuwsmedia, die door alle digitale ontwikkelingen beter bereikbaar zijn dan ooit. Met alle gevolgen voor het bereik en de continuïteit van de Nederlandse nieuwsmedia van dien.

Het Fonds heeft vastgesteld dat aan de criteria van de regelingen is voldaan. De subsidieverlening zal in tranches plaatsvinden en is gekoppeld aan de voorwaarde dat de onderzoeksresultaten voor de gehele branche ter beschikking komen.

Bron: Persinnovatie.nl

Bericht delen