dinsdag 16 januari 2018

Nederland 3 mag blijven van minister

De publieke omroep mag blijven beschikken over drie tv-netten (Nederland 1, 2 en 3). Dit is de uitkomst van het debat over de mediabegroting dat de Tweede Kamer maandagavond voerde. Volgens minister Marja van Bijsterveldt (CDA, Media) is dit ook de intentie van het regeerakkoord. Ze vond het voorstel van coalitiepartij VVD, die het derde net alvast wilde reserveren voor de regionale omroepen, te voorbarig.

VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg opperde in het debat dat een zender kan worden geschrapt, omdat omroepbestuurders in een brief hadden gewaarschuwd dat ze niet 200 miljoen euro kunnen besparen zonder de kwaliteit van de programma’s aan te tasten. De VVD concludeerde hieruit dat er dus een net weg kan, omdat de coalitie bij de start heeft afgesproken dat het derde net kan verdwijnen als er van verschraling in de programmering sprake is.

De minister, die aangaf dat ze wegens haar nieuwe portefeuille sinds kort meer televisie kijkt, vindt echter dat er tussen een aantasting van de kwaliteit en een verschraling van het aanbod “nog een hele wereld zit”. Volgens haar is de wens van het kabinet juist om drie netten te behouden. Beide coalitiepartijen botsten dus over deze passage in het regeerakkoord.

Overigens wist de CDA-minister de VVD’ster te overtuigen om een motie over dit onderwerp aan te houden tot juni volgend jaar, als ze meer concrete plannen heeft en met een omroepvisie komt. “Het is een uitdaging om eerst naar de efficiency te kijken en de omroepen de tijd te geven met elkaar te fuseren. Ik wil ver wegblijven van het punt dat er sprake is van verschraling en dat we een derde net moeten schrappen. We moeten ons overigens niet rijk rekenen, want door het schrappen verliezen we 70 miljoen euro aan Ster-gelden. En bovendien, kijk eens wat we met het derde net hebben bereikt door jongeren bij de omroep te betrekken.”

Bron: Spitsnieuws/RD/Broadcast Magazine

Bericht delen