dinsdag 16 januari 2018

Nationaal Mediapact om concurrerend te blijven

Mediaorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden hebben donderdag tijdens het Mediapark Jaarcongres een nationaal Mediapact gesloten. Tot de ondertekenaars van het Mediapact behoren omroepen als RTL en NOS, maar ook tientallen andere mediaorganisaties uit heel Nederland.

De onderwijsinstellingen die meedoen zijn onder andere het MBO College Hilversum, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Erasmus Universiteit. Ook diverse overheden, waaronder de gemeente Hilversum en mede-initiatiefnemer Beeld en Geluid, ondertekenen het Mediapact. De ondertekenaars van het pact willen samen meer vakmensen hebben binnen de zich snel ontwikkelende mediasector. Op die manier kan de Nederlandse mediasector internationaal concurrerend blijven.

Een nationaal ‘Mediapact’ moet ervoor zorgen dat nu en in de toekomst mediabedrijven kunnen beschikken over voldoende goed opgeleid personeel. Het gaat dan niet alleen om het opleiden van jongeren, maar ook om het bijscholen van mediaprofessionals in het kader van een ‘leven lang leren’. De ondertekenaars van het Pact hopen met een langjarige samenwerking de randvoorwaarden te creëren voor een bloeiende, innovatieve en internationaal concurrerende mediasector.

In het Mediapact onderscheiden de initiatiefnemers drie concrete doelen. In de eerste plaats is het de bedoeling dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar de mediabedrijven behoefte aan hebben: creatieve opleidingen met veel aandacht voor techniek. Daarnaast is het van belang dat technisch opgeleide jongeren na hun opleiding behouden blijven voor de sector. Ten slotte willen de ondertekenaars dat mediaprofessionals tijdens hun loopbaan voortdurend blijven werken aan hun ontwikkeling. Dit geldt nadrukkelijk ook voor docenten van mediaopleidingen; zij kunnen door regelmatig stage te lopen hun kennis van het vak up to date houden.

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, gelooft in de waarde van de voorgenomen samenwerking: “Met het Mediapact werken we verder aan de ontwikkeling van Nederland als innovatief Medialand. Als overheid hebben we vooral een verbindende rol. De concrete behoeften van mediabedrijven staan in het pact centraal.” Met de Hilversum Media Campus is op regionaal niveau al gestart om vorm te geven aan de doelen van het Mediapact.

Bron: Beeld en Geluid/iMMovator/Hilversum Mediastad

Bericht delen