NAPA: ‘Blijf bij de kern van wetsvoorstel Investeringsverplichting’
zaterdag 8 april 2023

NAPA: ‘Blijf bij de kern van wetsvoorstel Investeringsverplichting’

De Nederlandse onafhankelijke productiesector maakt zich grote zorgen over verwatering van het wetsvoorstel Investeringsverplichting. Deze wet moet ertoe leiden dat streamingdiensten die in Nederland actief zijn, tenminste 4,5% van hun in Nederland gegenereerde jaaromzet investeren in Nederlandse films, documentaires en series.

De stemmingen over het wetsvoorstel, amendementen en moties zijn opnieuw uitgesteld en nu geagendeerd voor dinsdag 11 april 2023. Als reden voor het uitstel is verwezen naar de ‘complexiteit van de verschillende amendementen en het effect ervan op de wet’. De wet heeft als doel om de diversiteit en pluriformiteit van dit aanbod te vergroten én de positie van onafhankelijke producties en hun producenten en makers te versterken.

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) heeft vrijdag onderstaande oproep aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Uslu gestuurd.

‘Jarenlang keek de hele onafhankelijke productiesector (acteurs, regisseur, scenaristen, cameramensen, producenten etc.) uit naar de inwerkingtreding van de investeringsverplichting voor streamingdiensten, bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires. In ons omringende landen zijn al langer soortgelijke maatregelen van kracht.

Sinds de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 22 maart jl. hangt ons echter het zwaard van Damocles boven het hoofd. CDA en VVD hebben amendementen ingediend die doelbewust de doelstelling van de wet ondergraven én onze positie als onafhankelijke ondernemers beschadigen. Indien deze amendementen worden aangenomen blijft de noodzakelijke versterking van voornoemd aanbod uit.

Door politieke strijd en opportunisme dreigt deze broodnodige stimuleringsmaatregel vermalen te worden. Wij roepen de Tweede Kamer en het kabinet met klem op: gebruik de Paasdagen om u te bezinnen over het wetsvoorstel en de amendementen die nu op tafel liggen. Stel het belang van de makers en producenten van Nederlandse films, documentaires en series voorop, in plaats van ons uit te leveren aan grote mediapartijen en hun aandeelhouders.

De toekomst van het Nederlandse aanbod van films, documentaires en series én van de onafhankelijke Nederlandse productiesector ligt in uw handen. De wet kan hier nog steeds positief aan bijdragen. Maar dat lukt alleen als uw Kamer durft te kiezen voor verankering van een ambitieus percentage dat aan onafhankelijke producties en producenten besteed moet worden én als de investeringsplicht van 4,5% exclusief beschikbaar blijft voor films, series en documentaires.’

Bron: NAPA/BM

Bericht delen