Meer vaste contracten bij publieke omroep door nieuwe cao
dinsdag 15 maart 2022

Meer vaste contracten bij publieke omroep door nieuwe cao

Er komen meer vaste banen binnen de publieke omroep. Dat is één van de belangrijkste afspraken die is gemaakt in de nieuwe omroep cao. De FNV-leden konden zich tot maandag uitspreken over het eindbod en stemden in met een tweejarige cao.

Werkzekerheid
Meer werkzekerheid was de afgelopen maanden een van de belangrijkste thema’s van de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en omroepen. Met een verhouding van minimaal 60% vast personeel en maximaal 40% tijdelijke contracten liepen de omroepen volgens de bonden flink uit de pas. De werkzekerheid zal in de komende cao periode toenemen, meer medewerkers kunnen rekenen op een vast contract, want de verhouding tussen vast en tijdelijk verschuift naar minimaal 70% vast en maximaal 30% tijdelijk. Een belangrijke verschuiving binnen de omroepwereld.

Doorn in het oog
Bestuurder Andrée Ruiters van FNV Media & Cultuur: “Dat er bij de omroepen buitenproportioneel veel gewerkt wordt met tijdelijke contracten was ons al een poos een doorn in het oog. Gelukkig zagen de omroepen dat zelf ook in. We zijn daarom blij dat we in de nieuwe cao meer zekerheid voor onze leden hebben kunnen afdwingen. Zij vroegen daar zelf ook nadrukkelijk om.”

“We zien dit als een stap in de juiste richting, maar we zijn er nog niet. We zullen blijven hameren op meer vaste aanstellingen zodat een carrière in de omroepwereld niet steevast eindigt na zes contracten of een tijdelijk dienstverband van vier jaar. De omroepen mogen niet meer dan 30% van het personeel tijdelijk in dienst hebben, maar minder tijdelijke contracten en meer vaste contracten mag vanzelfsprekend ook, en is zeer wenselijk omdat je daarmee kwaliteit, kennis en ervaring behoud voor de omroep en meer werknemers perspectief biedt op een toekomst bij de omroep.”

Nieuwe afspraak
De omroepen krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om aan de nieuwe afspraak te voldoen. Dat er onder personeel veel behoefte is aan meer vastigheid, bleek vorig jaar uit een enquête die FNV Media & Cultuur onder haar leden hield. Bijna alle ondervraagden (93%) gaven toen al aan dat zij vinden dat bij structureel werk ook een vast contract hoort.

Loonsverhoging
Naast meer zekerheid hebben de bonden ook een loonsverhoging afgesproken. De lonen gaan, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022 met 3% omhoog en op 1 januari 2023 met nog eens 2%. Ook ontvangt iedereen in dienst op 1 juli 2022 een uitkering van 1% over het jaarinkomen van 2022. En werknemers die gebruik maken van vijf weken aanvullend geboorteverlof zullen gewoon hun volledige salaris ontvangen tijdens dit verlof, de omroepen vullen het salaris namelijk aan tot 100%.

Paul Doop, namens de raad van bestuur van de NPO: “Dit is goed nieuws voor al die betrokken en hardwerkende omroepmedewerkers die juist nu extra waardering van hun werkgever goed kunnen gebruiken. Er is de afgelopen jaren onder grote druk en spanning gewerkt en dat zal ook de komende tijd niet minder worden. Daarom is het snelle cao-akkoord extra te prijzen.”

4900 mediamakers
De cao voor omroeppersoneel geldt voor alle werknemers van de publieke omroepen, zowel de landelijke als de regionale omroepen. Het gaat om 4900 mediamakers. Daarvan werken er 3600 voor de NPO (landelijke omroepen) en 1300 voor de RPO (regionale omroepen).

Bron: FNV Media & Cultuur/NPO/BM

Bericht delen