dinsdag 16 januari 2018

Meer dan helft omroepfreelancers werkt zonder contract

Uit een onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten hield onder freelancers, komt naar voren dat het merendeel zonder contract werkt. De enquête is nog steeds gaande, maar werd tot nu toe ingevuld door in totaal 402 respondenten. Van deze groep bleken 75,1 procent van de schrijvende freelancers zonder contract  te werken. Dit geldt ook voor 65 procent van de fotografen en 54,5 procent van de omroepfreelancers. De freelancers gaven aan tevreden te zijn met mondelinge afspraken.

Ook blijkt uit het onderzoek dat freelancers die wel met een contract werken, vaker akkoord gaan met vergaande bepalingen omdat zij de opdracht anders niet krijgen. Van de fotograafrespondenten heeft bijvoorbeeld 64 procent een bepaling in het contract waarin zij zelf de volledige aansprakelijkheid dragen voor onder andere de context van hun foto. Ruimte voor onderhandeling wist maar 15 procent van de freelancers voor elkaar te krijgen. Vooral nieuwsmedia zijn niet bereid tot onderhandelen. TMG, ANP en Wegener weigeren volgens de respondenten te onderhandelen over het schrappen van de beperkende bepalingen. Bij de publiekstijdschriften stelt Sanoma zich star op. Volgens omroepfreelancers bieden de TROS en de VPRO evenmin onderhandelingsruimte.

Van de omroepfreelancers gaf ruim 49 procent aan dat hun tarieven de afgelopen vijf jaar zijn gestegen. Daar staat tegenover dat 48,5 procent van hen meer werkzaamheden moet verrichten voor één opdracht. Het betreft dan vooral het afnemen van interviews of het aanleveren van onderwerpen aan de redactie. Van de schrijvende respondenten geeft ruim 54 procent aan dat hun tarieven de afgelopen vijf jaar hetzelfde zijn gebleven. Voor het merendeel van de fotografen (41,5 procent) geldt dit eveneens.

Bron: NVJ

Bericht delen