woensdag 17 januari 2018

Mediamonitor: kijker wil keuze in tv-pakket

Nederlandse kijkers willen zelf hun televisiepakket kunnen samenstellen. Dat staat in de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Op verzoek van staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat onderzocht in hoeverre de Nederlandse kijker geïnteresseerd is in een zogenaamd à la carte menu waarbij hij zelf kan bepalen welke zenders hij ontvangt.

Hoewel de meerderheid van de kijkers geïnteresseerd is in het zelf kiezen, willen veel kijkers dit alleen als het pakket in prijs gelijk blijft of daalt. In Nederland bestaat de wettelijke verplichting om een standaard televisiepakket van 30 zenders aan te bieden. Enkele vormen van een à la carte menu zijn toegestaan, zolang de pakketaanbieders zich houden aan de doorgifte verplichting van het standaard pakket. Van deze mogelijkheden hebben de bestaande pakketaanbieders nog nauwelijks gebruik gemaakt.

De Mediamonitor signaleert trends en ontwikkelingen in het medialandschap. Ondanks een kleine afname ten opzichte van 2014 blijkt dat er per persoon nog steeds ruim drie uur per dag wordt gekeken naar televisie en is de dagelijkse radioluistertijd 173 minuten. Sociale media krijgen steeds meer invloed op het nieuws. Facebook is verreweg het populairst met in Nederland een kleine zeven miljoen dagelijkse gebruikers. Terwijl oplagen en bereik van de Nederlandse dagbladenmarkt blijven dalen, is de aanbiedersconcentratie nog niet eerder zo hoog geweest. Nagenoeg de helft van de dagbladen wordt uitgegeven door één Belgische partij. Wel is er nog altijd meer vertrouwen in geschreven pers dan in sociale media.

Dit jaar bestaat de Mediamonitor 15 jaar. In die tijd zijn de verschillende mediamarkten nauwlettend gevolgd om trends en ontwikkelingen tijdig te signaleren en op die manier eventuele risico’s voor de pluriformiteit en de onafhankelijk op te merken. Behalve een website biedt de Mediamonitor elk jaar een papieren naslagwerk met informatie over eigendomsverhoudingen in de media, gebruik en bereik.

Lees de Mediamonitor hier.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen