Medewerkers mediasector krijgen online cursus over respectvol samenwerken
maandag 4 maart 2024

Medewerkers mediasector krijgen online cursus over respectvol samenwerken

Voor medewerkers in de mediasector wordt deze maand een online cursus gepresenteerd. De cursus wordt aangeboden bij alle bedrijven die zich hebben aangesloten bij Mediapact Respectvol Samenwerken. Het initiatief is bedoeld om een gedeelde norm te creëren wat betreft (on)gewenst gedrag.

Het is de bedoeling dat alle medewerkers in de audiovisuele sector deze cursus vóór eind juni voltooien. Medewerkers en leidinggevenden die de cursus succesvol afronden, krijgen een certificaat. De e-learning is voor medewerkers in vaste dienst, voor freelancers en voor leidinggevenden. Het gaat volgens het Mediapact om duizenden mensen.

De cursus bestaat uit verschillende situaties gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk en wordt door een diverse groep van onbekende acteurs nagespeeld. De situaties gaan onder meer over agressie en geweld, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bij elk antwoord worden ook praktische tips gegeven over hoe te handelen als werknemer of leidinggevende. Voor leidinggevenden zijn er twee extra modules.

Ook leidinggevenden en presentatoren doen cursus
De e-learning staat vanaf komende week op de website van het Mediapact. Ook mensen van buiten de sector die geïnteresseerd zijn, kunnen de cursus doen.

De e-learning is tot stand gekomen na gesprekken met vertrouwenspersonen van de aangesloten mediabedrijven van het Mediapact. Het gaat om RTL, Talpa Network, de NPO, facilitaire bedrijven EMG en NEP en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP). Ook alle lokale omroepen doen mee.

Alle aangesloten bedrijven hebben toegezegd dat al hun medewerkers de e-learning gaan doen, ook de hoogste leidinggevenden en alle prominente televisiepresentatoren. Het is de bedoeling dat het voltooien van de online cursus ook een standaard onderdeel wordt in het aannamebeleid.

Het Mediapact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van The Voice of Holland. Sindsdien zijn er meer incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de mediasector aan het licht gekomen, zoals bij De Wereld Draait Door en op de redactie van NOS Sport. Na de zomer wordt de e-learning geëvalueerd.

Bron: Nu.nl/BM
Foto: Nathan Reinds

Bericht delen