dinsdag 16 januari 2018

MAX pleit bij Tweede Kamer voor ouderenkorting

Omroep MAX pleit voor een ouderenkorting op het omroeplidmaatschap. Samen met de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB roept MAX de Tweede Kamerleden op 65-plussers na 2014 niet meer te laten betalen dan € 7,50 voor een lidmaatschap in plaats van de voorgestelde € 15,00.

Maandagmiddag is er in de Tweede Kamer een wetgevingsoverleg over de wijziging van de Mediawet. Met deze wijziging wordt onder andere geregeld dat het lidmaatschapsgeld van een omroepvereniging na 2014 minimaal € 15,00 gaat bedragen. De minister heeft daarbij tevens, op verzoek van de Kamer, opgenomen dat jongeren tot 25 jaar maximaal € 7,50 euro gaan betalen; de jongerenkorting.

MAX vraagt met steun van de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB nu ook om een dergelijke korting voor ouderen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties 1 miljoen ouderen in Nederland.

Jan Slagter, directeur MAX: “Televisie en radio zijn voor deze groep mensen van groot belang en deze, door de commercie nog steeds gezien als een oninteressante doelgroep, moet juist bij de publieke omroep een goede plek behouden. Een publieke omroep gebaseerd op externe pluriformiteit werkt alleen als iedereen in de samenleving dezelfde mogelijkheden heeft te participeren. Voor jongeren, ook een groep met een lager inkomen, worden die mogelijkheden geschapen in de Mediawet. Voor ouderen nog niet, terwijl zij volgens de laatste berichten het hardst worden getroffen door de bezuinigingen.”

Bron: Omroep MAX

Bericht delen