dinsdag 16 januari 2018

Ledenaantal omroepen stijgt

In vergelijking met 2009 is het totaal aantal publieke omroepleden met enkele tienduizenden gestegen: van 3.507.191 naar 3.532.228. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het Commissariaat voor de Media.

Negen omroepen komen in aanmerking voor een erkenning voor de periode 2016-2020. Het Commissariaat heeft een positief advies afgegeven aan staatssecretaris Dekker van OCW voor de samenwerkingsomroepen AVROTROS, KRO-NCRV, VARA-BNN en de zelfstandige omroepverenigingen EO, Omroep MAX en VPRO. Powned, WNL en HUMAN dienen volgens de toezichthouder in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning. De huidige erkenningperiode loopt begin 2016 af. Het vastgestelde aantal leden per 1 april 2014 bepaalt mede welke omroepen in aanmerking komen voor een erkenning.

Het Commissariaat stelt vast dat alle omroepen, ook de drie omroepen met een voorlopige erkenning, voldoende leden hebben om voor een erkenning in aanmerking te komen. Nieuwkomer HUMAN telt 68.261 leden, terwijl Powned 51.609 en WNL 52.966 leden bezitten. Opvallend is dat AVRO (403.522) en TROS (465.455) in 2009 bijna 870.000 leden hadden en nu als combinatieomroep terugvallen naar 686.439. KRO (443.862) en NCRV (355.068) leveren ieder weliswaar ruim tienduizend leden in ten opzichte van vijf jaar geleden, maar zijn nu wel de grootste fusieomroep.

Omroep MAX is verreweg de sterkste stijger: van 238.770 naar 345.685 leden. Ook de VARA boekt flinke ledenwinst: van 360.356 naar 410.373. Samen met BNN (337.554) is ook die combinatie groter dan AVROTROS.

Bron: Villamedia, Broadcast Magazine

Bericht delen