dinsdag 16 januari 2018

'Leden VPRO steunlid van Omroep OMA'

Lennart van der Meulen, directeur van de VPRO, heeft op Twitter een logo geplaatst van ‘Omroep OMA’. Hij meldt: ‘Leden van de @vpro zijn automatisch steunlid van Omroep OMA. Voor al uw ongecoördineerd media-aanbod’.

Het logo is ontworpen door een vormgever van de VPRO Gids. Van der Meulen is boos op de leiding van de NPO, die ongecoördineerd media-aanbod verbiedt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VPRO zei Van der Meulen hierover het volgende.

‘De donderdag voor kerst viel bij de VPRO zoals dat heet een schrijven in de bus waarin de NPO ons sommeert per direct te stoppen met VPRO Vrijplaats, VPROTV en met onze Smaakmakers op VPRO.nl. Smaakmakers? Dat is Wim Brands die in de pauze van Boeken in één take een recensie uit zijn mouw schudt van een psalmenvertaling van Karel Eykman. Of Melanie de Langen die Theo en Thea tipt of de Junior Wetenschapsquiz. Mag niet van de NPO. Net als onze Tim niet langer mag. En waarom niet? Omdat volgens de NPO sprake is van ongecoördineerd media-aanbod. Je zult het maar verzinnen. Tim en Wim en Melanie zijn op onze site ‘niet gecoördineerd media-aanbod’ geworden. Een nieuwe bureaucratische term die de NPO in gelegenheid moet stellen om ons tot de laatste quote te betuttelen en te bestieren. Vrijheid van meningsuiting lijkt in dit bestel alleen te bestaan na toestemming van de NPO.

Dat gaat veel te ver. De VPRO investeert succesvol in een podium voor nieuw talent en nieuwe programmavormen die niet zo maar rijp zijn voor de hoofdkanalen. De VPRO loopt voorop in het vertalen van de klassieke VPRO Gids naar digitaal gidsen en het ontwikkelen van formats en items die programma’s promoten en bijzondere producties onder de aandacht brengen. En de Raad van Bestuur van de NPO eist dat de verspreiding van dit ongecoördineerde media-aanbod met onmiddellijke ingang wordt gestaakt.

De NPO verwijt de VPRO onvoldoende uitvoering te geven aan de bereidheid tot samenwerking. De VPRO laat geld weglekken. De VPRO draagt niet of onvoldoende bij aan de pluriformiteit van het bestel. De VPRO schaadt de publieke mediaopdracht. De VPRO treedt solistisch op en er is sprake van een eenmansactie. Allemaal verwijten die een nieuwe erkenning van de VPRO in de weg kunnen staan. En waar ging het ook al weer over? Over een applicatie op VPRO.nl die we VPROTV hebben genoemd en over Wim en Tim en Melanie en Maxim. Wat een grote woorden en wat een juridisch geweld tegen een omroep die als geen ander loyaal is aan dit bestel. Een omroep die jaar in jaar uit met zijn programmering een belangrijk deel van de legitimatie van de publieke omroep zekerstelt. Die zich afgelopen jaar roerde om de bezuinigingen terug te draaien en via de leden heel veel geld binnenhaalt voor nieuwe en uitdagende programma’s. Dan zijn zulke zware verwijten ongepast en buitenproportioneel. Maar wij zullen ons niet laten kisten.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen