dinsdag 16 januari 2018

Leden Buma/Stemra wijzen aangepast bestuur af

De leden van  de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra zijn niet akkoord gegaan met het voorgestelde nieuwe bestuur. FNV KIEM-bestuurder Caspar te Kiefte toont zich hierover verheugd. Tenminste tweederde van het aantal aanwezige leden moest instemmen met de nieuwe directie. Dat aantal werd net niet gehaald.

Te Kiefte: “We zijn tevreden over het signaal dat de leden hiermee afgeven”. FNV KIEM, dat zelf geweerd werd bij de ledenvergadering, had de leden vooraf opgeroepen het voorgestelde bestuur niet te accepteren. “Ik hoop dat dit de voorbode is van de komst van een Buma/Stemra-bestuur dat wel kan rekenen op de steun van de auteurs. Het mag wat ons betreft allemaal nog wel wat sneller met die broodnodige bestuurlijke veranderingen bij Buma/Stemra, maar dit is een mooi begin.”

De leden stemden wel in met het de nieuwe statuten en met de gepresenteerde jaarrekening van 2011, waarin ook de omstreden ontslagvergoeding van oud-directeur Cees van Rij van zeven ton is opgenomen. “Dat is natuurlijk jammer”, zegt Te Kiefte. “Na deze goedkeuring zijn repercusies voor de direct betrokkenen ver uit het zicht. En daarmee komen de betrokkenen veel te makkelijk weg.”

Nu het voorgestelde bestuur door de leden is weggestemd volgen er zo snel mogelijk verkiezingen voor een volledig nieuw bestuur en een ledenraad.

Bron: FNV Kiem

Bericht delen