woensdag 17 januari 2018

Kijkwijzer geeft het goede voorbeeld in Europa

De bekendheid en het gebruik van de Kijkwijzer zijn in 2015 onverminderd hoog. Ook het vertrouwen in de Kijkwijzer is groot: 9 op de 10 ouders noemen de leeftijdsadviezen betrouwbaar. Meer dan 8 op de 10 ouders vinden de toelichtende pictogrammen bovendien zinvol. Dit blijkt uit rapportage van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM).

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders voor onder andere geweld, seks en grof taalgebruik in programma’s. Het voorstel tot herziening van de Europese mediarichtlijn is gericht op betere bescherming van minderjarigen. Kijkwijzer is hiervan een goed voorbeeld. In 2015 heeft het NICAM op verzoek van het Commissariaat voor het eerst ook gekeken naar het gebruik van de Kijkwijzer-pictogrammen bij programma’s in NPO Gemist. Daar bleken nog niet bij alle programma’s die on demand bekeken kunnen worden, de juiste Kijkwijzer pictogrammen te staan. Bij een derde van de programma’s in NPO Gemist ontbreken deze nog of staan niet de juiste pictogrammen.

Het Commissariaat ziet mogelijkheden voor verbetering en beveelt het NICAM aan om volgend jaar bredere aandacht te besteden aan de controle van Kijkwijzer bij on demand kijken en ook deze diensten van andere omroepen hierbij te betrekken. Tot nu toe wordt de Kijkwijzer alleen gecontroleerd in de online versie van NPO Gemist.

In zijn jaarlijkse rapportage aan staatssecretaris Dekker van OCW over de kwaliteitscontrole door het NICAM concludeert het Commissariaat dat het NICAM in 2015 zorgvuldig heeft gewaakt over de betrouwbaarheid van dit systeem. De weergave van Kijkwijzer in televisiegidsen is na een dip in 2014 weer op niveau. Het weergeven van de Kijkwijzer pictogrammen van zogenaamde promo’s, de aankondigingen voor televisieprogramma’s, is ook verbeterd in 2015. Het is nog wel gewenst dat deze stijgende lijn zich in 2016 doorzet. Ook is aandacht gewenst voor de lichte daling die is te zien in de beoordeling door ouders van de betrouwbaarheid van de leeftijdsadviezen en de mate waarin zij de toelichtende pictogrammen zinvol vinden.

Bescherming minderjarigen Het is één van de speerpunten van het Commissariaat dat kinderen veilig kunnen kijken naar audiovisuele media. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Kijkwijzer, die ouders en opvoeders waarschuwt tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Als voorzitter van de Europese koepel van mediatoezichthouders ERGA zet het Commissariaat eveneens sterk in op dit onderwerp.

Bron: NICAM/Broadcast Magazine

Bericht delen