dinsdag 16 januari 2018

Kamervragen over vertrekpremie Buma-directeur

GroenLinks en de SP willen opheldering van staatssecretaris Teeven over de vergoeding van € 700.000 die Cees van Rij, voormalig directeur juridische zaken van Buma/Stemra, ontving na zijn vertrek. Het bedrag is nooit getoetst door een rechter en gezien de hoogte van de vergoeding lijkt er eerder sprake van een ‘ordinaire oprotpremie’, zo vinden de partijen.

Een kantonrechter zou gezien het aantal dienstjaren en het laatste loon van € 233.900 exclusief pensioenlasten enkel een dergelijk bedrag toekennen wanneer er sprake zou zijn van verwijtbaar gedrag van de kant van de werkgever.

Mariko Peters van GroenLinks en Jasper van Dijk van de SP hebben schriftelijke vragen gesteld. Peters: “Ik wil van de staatssecretaris weten of hij het wenselijk vindt dat deze vergoeding betaald wordt van de middelen van de leden van Buma/Stemra, die geen invloed hebben gehad op de vaststelling ervan. Buma/ Stemra beweert dat de inkomenspositie van hun auteurs zo onder druk staat en dat extra toezicht dat zou verergeren. Dat staat in schril contrast tot de manier waarop Buma/Stemra zelf met geld omgaat.”

In de statuten van Buma/Stemra is vastgelegd dat het afspraak is om een ontslag via de ledenraad te laten lopen, dat is hier niet gebeurd en zal volgens Buma ook niet gebeuren.

Peters: “Buma/Stemra zegt keer op keer dat ze opkomt voor haar leden en spreekt namens auteurs, maar als het er op aan komt negeert het bestuur de wensen van haar leden en smijt ze met exorbitante ontslagvergoedingen.”

Bron: GroenLinks/Broadcast Magazine

Bericht delen