dinsdag 16 januari 2018

Joodse Omroep voortgezet bij NTR

Staatssecretaris Sander Dekker van OC&W gaat een vast budget van 9 miljoen euro reserveren voor levensbeschouwelijke programma’s bij de publieke omroep. Dekker zegde dit bedrag gisteravond toe tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Mediawet.

Eerder deze maand gaven de kleine levensbeschouwelijke omroepen, zoals de HUMAN, de Boeddhistische en de Joodse Omroep die per 2016 worden opgeheven, te kennen een garantiebudget nodig te hebben om hun programma’s te kunnen blijven maken. De VVD-staatssecretaris vindt dat levensbeschouwing integraal deel moet blijven uitmaken van de algemene mediaopdracht van de publieke omroep en zal daar nu ook een geoormerkt budget bij leveren.

De toezegging van Dekker is het resultaat van een motie van ChristenUnie en CDA die wordt ondersteund door een Kamermeerderheid. In een zogeheten prestatieafspraak zullen de afspraken tussen Den Haag en Hilversum worden vastgelegd. “Vorig jaar liet de staatssecretaris ons weten dat we geen budget meer zouden krijgen en vanuit die optiek is dit groot nieuws”, zo reageert Alfred Edelstein, directeur van de Joodse Omroep. “Het is aanmerkelijk minder dan wat wij nu hebben, maar met veel creativiteit gaan we er het beste van maken voor onze kijkers en luisteraars. Het Joods cultureel en religieus erfgoed blijft behouden in de Nederlandse ether!

In het te vernieuwen omroepbestel zullen de kleine levensbeschouwelijke omroepen verdergaan als redacties binnen de grotere omroeporganisaties. De Joodse Omroep zal worden omgevormd tot een aparte afdeling binnen de NTR.

Bron: Joodse Omroep

Bericht delen