dinsdag 16 januari 2018

Jongeren verkiezen tv boven social media

Volgens nieuw onderzoek blijken traditionele media het mediagebruik onder jongeren te domineren. Zowel kinderen van 8 tot en met 12 jaar als tieners van 13 tot en met 18 jaar besteden niet alleen de meeste tijd aan tv-kijken en muziek luisteren maar ze geven ook aan dat ze deze activiteiten leuker vinden dan social media.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Common Sense, een Amerikaanse non-profit organisatie die de impact van media en technologie op jongeren onderzoekt. Zij concluderen dat door de nieuwe technologie het mediagedrag van jongeren zeer divers en gefragmenteerd is. Binnen die diversiteit spelen televisie kijken en muziek luisteren een bijzondere rol. Het onderzoek laat ook zien dat het mediagedrag van jongeren hoofdzakelijk om consumptie draait en in veel mindere mate om creatie. Bovendien beïnvloeden het huishoudinkomen en opleiding het mediagedrag van jongeren.

De doelstelling van het onderzoek is een volledig beeld te geven van het mediagebruik van Amerikaanse jongeren, zowel tijdbesteding, gebruiksfrequentie als voorkeuren. Hierbij wordt een brede variëteit van media-activiteiten voorgelegd, zowel media die via schermen worden geconsumeerd, als ander mediagedrag zonder schermgebruik zoals het lezen van boeken en het luisteren naar muziek. Er is een landelijk representatieve steekproef gedaan onder 2.658 jongeren van 8 tot en met 18 jaar.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar besteden volgens het onderzoek gemiddeld 9 uur per dag aan media. Ondanks de hoge penetratie onder jongeren van smartphones en andere digitale devices wordt de meeste tijd door tieners besteed aan televisie, DVD en video’s kijken. Gemiddeld 2 uur en 38 minuten. Daarvan is 1 uur en 53 minuten tv-kijken en 46 minuten online video en DVD’s kijken. Luisteren naar muziek staat op de tweede plaats met 1 uur en 54 minuten. Jongeren van 8 tot en met 12 jaar besteden de meeste tijd aan tv, DVD’s en video’s kijken; 2 uur en 26 minuten. Daarvan is 1 uur en 47 minuten TV-kijken en 39 minuten online video en DVD’s kijken.

Van de ondervraagden van 8 tot en met 12 jaar geeft tweederde (62%) aan elke dag tv te kijken. Voor online video kijken is dat 24% en online gamen 27%. Van de Teens van 13 tot en met 18 jaar luistert tweederde (66%) elke dag naar muziek en kijkt 58% elke dag naar televisie. Voor social media is dat 45% en voor online gamen 27%. Opvallend volgens Common Sense is dat het gebruik van social media helemaal niet zo populair is. Slechts 36% van de ondervraagden geeft aan social media ‘erg leuk’ te vinden. Tv-kijken wordt door 45% van de Teens ‘erg leuk’ gevonden en muziek luisteren door 73%. Voor jongeren van 8 tot en met 12 jaar is TV-kijken veruit hun meest favoriete activiteit, 61% vindt dit ‘erg leuk’.

In het onderzoek wordt ook gemeten welke apparaten jongeren gebruiken om media te consumeren. Aangezien jongeren de werkende bevolking van de toekomst gaan vormen, zijn deze resultaten ook interessant voor de IT-industrie. Zoals te verwachten blijkt veel mediaconsumptie mobiel te zijn. Ondanks het feit dat traditionele media activiteiten zoals tv-kijken en muziek luisteren dominant zijn, worden mobiele devices steeds meer gebruikt. Bijna de helft (46%) van de totale mediatijd wordt geconsumeerd via mobiele devices. Slechts de helft van de tijd besteedt aan televisie en video kijken wordt er live gekeken via een tv-apparaat.

De enorme groei van elektronische media en apparaten heeft niet geleidt tot een groei in de creativiteit van jongeren. Volgens de onderzoekers creëert slechts 3% van de jongeren zelf mediacontent via de mobiele devices. Apparaten zoals PC’s, tablets en smartphones worden primair gebruikt voor passieve consumptie. Communicatie staat op de tweede plaats en interactieve consumptie op de derde plaats. Met passieve consumptie wordt lezen, tv-kijken en dergelijke bedoeld. Interactieve consumptie is gamen en internet surfen.

Het blijkt ook dat jongeren opzienbarende multitask vaardigheden hebben ontwikkeld dankzij het gebruik van alle moderne technologie. Tweederde van hen geeft aan dat volgens hen tv-kijken, berichten versturen en social media gebruiken tijdens het huiswerk maken, geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van hun huiswerk.

Lees hier een Engelse samenvatting van het rapport van Common Sense.

Bron: Spot/Broadcast Magazine

Bericht delen