woensdag 17 januari 2018

Jan Koster stopt als directeur Omrop Fryslân

In het voorjaar van 2018 neemt Jan Koster (63), na een dienstverband van 8 jaar, afscheid als directeur van Omrop Fryslân. In goed overleg met de Raad van Commissarissen is hiertoe in gezamenlijkheid besloten.

De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de positionering van Omrop Fryslân in het publieke mediabestel. Nu de politieke besluitvorming tot een eind is gekomen en er weer rust op dit onderwerp is, zullen de komende jaren nog weer meer in het teken staan van de al ingezette ontwikkeling van de eigen omroep.

Het medialandschap zal in hoog tempo blijven veranderen en dat heeft consequenties van zowel programmatische- als organisatorische aard. Daardoor breekt er feitelijk een nieuwe fase aan bij de Omrop en zowel de Raad van Commissarissen als Jan Koster vinden dit het juiste moment om het stokje over te dragen.

Ton Baas, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, geeft aan het jammer maar begrijpelijk te vinden dat deze stap nu wordt genomen. Hij bedankt Jan Koster voor zijn inzet, de prettige samenwerking en de resultaten die zijn geboekt.

Bron: Omrop Fryslân/BM

Bericht delen