Jaap Visser adjunct-directeur Nederlandse Content Producenten
dinsdag 3 december 2019

Jaap Visser adjunct-directeur Nederlandse Content Producenten

Met ingang van 1 januari 2020 is Jaap Visser adjunct-directeur van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP). Hij zal zich met name richten op strategie en beleid.

Jaap Visser kijkt uit naar zijn nieuwe werkzaamheden. “De Nederlandse audiovisuele industrie barst van de creativiteit en kwaliteit, maar staat ook voor enkele grote uitdagingen in het radicaal veranderende medialandschap. Het is daarom extra van belang dat er vanuit de producenten een sterke organisatie is die zich hardmaakt voor een gezonde audiovisuele sector. Ik heb er veel zin in om hier samen met directeur Arie Landsmeer en de leden van de NCP aan te werken.”

Het bestuur van de NCP ziet Visser als de ideale kandidaat om de NCP te versterken en verder te professionaliseren. Voorzitter Willem Zijlstra: “Het bestuur is erg verheugd over de komst van Jaap. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is om samen met Arie de organisatie te maken die we voor ogen hebben. Jaap heeft een uitgebreid netwerk en veel advies- en beleidservaring opgedaan in de Nederlandse film- en televisiesector. Zijn deskundigheid en ervaring zijn zeer welkom nu de NCP te maken heeft met enkele grote dossiers.”

Visser werkte de afgelopen jaren als senior beleidsadviseur Media bij de Raad voor Cultuur. Bij de raad was hij onder meer verantwoordelijk voor adviesrapporten over het omroep- en filmbeleid van de rijksoverheid. Daarvoor was hij werkzaam bij het Commissariaat voor de Media.

De NCP behartigt de belangen van producenten voor film, televisie, documentaires en online content in Hilversum en Den Haag. De vereniging vertegenwoordigt 83 procent van de producenten in Nederland. De producties van NCP-leden spreken een breed, pluriform publiek aan en sluiten aan bij de uiteenlopende behoeftes en wensen van alle kijkers. Ze dragen bij aan debat en zorgen voor de verspreiding van én reflectie op de Nederlandse cultuur.

Bron: NCP/BM

Bericht delen