‘Interne chaos en onrust bij CvdM’
woensdag 17 juli 2019

‘Interne chaos en onrust bij CvdM’

Bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum heerst onrust. Er is weinig vertrouwen in de top. Dat meldt NRC.

De algemeen directeur is vorige week per direct vertrokken. Voor de vorige maand afgezwaaide voorzitter is nog geen opvolger. Een ander collegelid is geschorst. De enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media, Jan Buné, heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Arie Slob verzwegen, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Buné, sinds 2013 bestuurder van de toezichthouder, werd begin vorig jaar berispt door de tuchtrechter vanwege ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ handelen als accountant. Toen Buné vorig jaar augustus voor vijf jaar werd herbenoemd was Slob niet op de hoogte van de berisping en kon hij die niet meewegen als ‘formele belemmering’. Aan de veroordeling is nimmer ruchtbaarheid gegeven.

Eind april schorste minister Slob collegelid Eric Eljon vanwege een vertrouwensbreuk na publicatie van zijn roman over de mores in Hilversum. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin deze maand na tien jaar afscheid. Zij heeft de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek is op haar functioneren.

Algemeen directeur Suzanne Teijgeler vertrekt naar Discovery Benelux, terwijl het Commissariaat toezicht houdt op het mediabedrijf. Vorige maand zijn de toezichtskosten voor Discovery verlaagd. Drie weken daarna meldde Teijgeler haar sollicitatie bij commissaris Jan Buné.

Het Commissariaat heeft inmiddels gereageerd op het artikel van NRC: ‘Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland.’

‘We betreuren het dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat negatief hebben ervaren. We nemen alle signalen van medewerkers serieus. Uit de recente evaluatie van het Commissariaat door PwC blijkt dat het Commissariaat goed scoort op effectiviteit. Het klopt dat PwC ook een aantal aanbevelingen voor de organisatie heeft gedaan, waaronder het terugdringen van het personeelsverloop. We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat proces is op dit moment in volle gang.’

De coalitiepartijen VDD, CDA, ChristenUnie en D66, en ook de SP, hebben inmiddels een aantal schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan minister Arie Slob. Zoals: ‘Acht u thans de continuïteit van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke slagkracht van het Commissariaat voor de Media adequaat gewaarborgd? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit te borgen?’

Bron: NRC/BM

Bericht delen