dinsdag 16 januari 2018

In 2016 nog slechts 8 publieke omroepen

Vanaf 2016 bestaat het publieke omroepbestel uit maximaal acht omroepen, waarvan zes op basis van leden. Daardoor kan de uitvoering van de taak van de omroep eenvoudiger en minder kostbaar gebeuren. De bezuiniging uit het regeerakkoord kan zo worden gerealiseerd. De ministerraad heeft op voorstel van minister van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag ingestemd met deze wijziging van de Mediawet. Daarmee ligt de vereenvoudiging van het omroepbestel op schema en kunnen de omroepen doorgaan met de ingezette fusies.

Het wetsvoorstel regelt onder meer de bekostiging. Op dit moment kost het de omroepen geld als ze fuseren en daardoor samen meer dan 400.000 leden hebben: ze krijgen boven dat aantal niet bekostigd. In het wetvoorstel staat dat gefuseerde omroepen voortaan bekostigd worden op basis van al hun leden, ook als dit er meer zijn dan 400.000. Voor nieuwe omroepen geldt dat ze zich in hun proefperiode moeten aansluiten bij de NTR.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Bericht delen