woensdag 17 januari 2018

iMMovator en Hilversum Media Campus fuseren

iMMovator en Hilversum Media Campus fuseren in 2018 tot een nieuwe organisatie. Beide organisaties werken al lange tijd samen. Onder één vlag bieden ze een nog krachtigere propositie om de media-industrie te ondersteunen in de digitale transformatie als het gaat om kennis-, business- en talentontwikkeling. 

De media-industrie is een transformerende markt. Mediabedrijven zoeken naar een duurzame toekomst in de veranderende waardeketen en manieren om relevant te blijven voor hun doelgroepen. Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen, andere personele vaardigheden en nieuwe businessmodellen nodig. Door de krachten te bundelen, bieden iMMovator en Hilversum Media Campus in de nieuwe organisatie een compleet aanbod van opleiding, training en ontwikkeling gericht op de veranderingen in de media-industrie.

In de nieuwe organisatie worden de krachten van iMMovator (aanjagen innovatie in de mediasector) en Hilversum Media Campus (stimuleren lifelong learning) gecombineerd om zo de gezamenlijke impact te vergroten. Daarmee heeft de nieuwe organisatie de ambitie om dé partner voor mediabedrijven te worden als het gaat om een duurzame toekomst in de digitale transformatie. De nieuwe organisatie richt zich op drie gebieden: businessontwikkeling, kennisontwikkeling en talentontwikkeling.

Het verbinden van mediabedrijven aan relevante startups en scale-ups – zoals gebeurt in de dienst MediaMatters – krijgt een belangrijke rol bij businessontwikkeling. Kennisontwikkeling focust op drie trends: data, immersive media en de verrijking van sport en live events. Rondom deze thema’s worden fieldlabs georganiseerd om kennis te ontwikkelen en testen in proof of concepts.

De ontwikkeling van kennis en kunde van professionals in de media-industrie staat bij talentontwikkeling centraal. Een van de diensten is het Talent Development Program (TDP), een programma dat zich richt op jonge high potentials in de media-industrie.

Tom de Smet, bestuursvoorzitter van Hilversum Media Campus en interim-directeur Beeld en Geluid ziet grote kansen voor de nieuwe organisatie: “Om de behoefte aan talent goed te kunnen duiden is een scherp beeld nodig van de innovatie in de sector. Alleen dan weet je welke skills en kennis noodzakelijk zijn in de toekomst. iMMovator heeft een prachtig trackrecord als het gaat om het aanjagen van innovatie in de media, gedreven door economisch en maatschappelijk rendement.”

René Delwel, CEO van United en bestuurslid van iMMovator benadrukt dat de fusie een strategische zet is: “Weten waar de sector naar toe gaat, is niet meer voldoende. Als facilitair bedrijf zit ik te springen om de juiste mensen met de skills die nodig zijn om ons bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Het is dan ook van grote waarde dat de aanjagende en agenderende rol van iMMovator gecombineerd wordt met de focus op talent van Hilversum Media Campus”.

Bron: iMMovator/BM

Bericht delen