dinsdag 16 januari 2018

IKON en ZVK halveren personeelsbestand

Bij IKON en Zendtijd voor Kerken verdwijnt de komende maanden ruim de helft van de banen.  De twee kleine levensbeschouwelijke omroepen, die samen de Verzorging Kerkelijke Zendtijd (VKZ) vormen, zullen in afgeslankte vorm komende zomer bij de Evangelische Omroep intrekken.

Eind vorig jaar maakte de regering bekend de kleine publieke omroepen per 2016 te willen schrappen. Na ‘strategische heroverwegingen’ heeft VKZ er toen voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de EO. Dit is volgens beide partijen ook op langere termijn de meeste kansrijke uitgangspositie om het geluid van de kerken op radio en televisie te laten klinken. Omdat de kleine levensbeschouwelijke omroepen op korte termijn de helft van hun budget moeten inleveren, waren gedwongen ontslagen bij IKON en Zendtijd voor Kerken onvermijdelijk. Het IKON Pastoraat is nog in gesprek met enkele externe partijen voor een mogelijk, wellicht gedeeltelijk, voortbestaan.

De 26 medewerkers van IKON en Zendtijd voor Kerken die boventallig zijn verklaard, zullen per 1 september vertrekken. De verhuizing van de 17 overgebleven VKZ-medewerkers naar de Evangelische Omroep zal naar verwachting in de zomermaanden plaatsvinden. Overigens blijft VKZ tot aan zijn opheffing in 2016 een autonome omroep met een eigen zendmachtiging. EO en VKZ hebben eerder al te kennen gegeven dat zij de komende jaren naar wegen zullen zoeken om een deel van de programmering te behouden, bijvoorbeeld door het oprichten van een gezamenlijke productiemaatschappij.

Bron: IKON

Bericht delen