dinsdag 16 januari 2018

Henk Hagoort wil geen overkoepelende stichtingen

Foto: Jan Bos (NPO)

Henk Hagoort, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, komt aan het woord in een interview in het nieuwste nummer van Broadcast Magazine. Hij meldt dat hij alle samenwerkingsgesprekken in Hilversum gespannen volgt, maar ziet geen heil in overkoepelende stichtingen waarbij de deelnemende omroepen onder eigen naam blijven opereren.

Hagoort: “Alle (ik herhaal: álle) omroepen hebben getekend voor het streven naar maximaal acht omroepbedrijven. Dat betekent dus minder organisaties in plaats van extra stichtingen. De discussie over de uitvoering is gaande bij en tussen de omroepen. De omroepen zélf zijn nu aan zet om tot concrete invulling van de afspraak te komen. De komende weken zal blijken wat dat oplevert. De NPO is erg benieuwd naar de uitkomst.”

Hagoort bevestigt in het gesprek dat er een reëel risico bestaat dat minister Van Bijsterveldt (OCW) in de toekomst overgaat tot wetgeving om omroepen te dwingen fusies te realiseren. “De minister heeft aangekondigd dat te zullen doen als dat nodig mocht blijken. Het initiatief ligt nu overduidelijk bij de omroepen zelf.”

Lees het complete artikel in Broadcast Magazine. Neem nu een abonnement.

Bericht delen