dinsdag 16 januari 2018

Hans Disch interim-directeur OLON

Hans Disch is benoemd tot interim-directeur van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). Hij geeft leiding geven aan het strategische veranderingsproces van de lokale omroepsector, als derde laag van het Nederlandse publieke omroepbestel.

De dynamiek in het medialandschap in het algemeen en binnen de publieke omroep in het bijzonder, is groot. De OLON heeft de ambitie om in deze dynamiek een verdere groei van de maatschappelijke toegevoegde waarde van de lokale publieke media te realiseren.

Disch heeft ruime ervaring met strategische veranderingen in bestuurlijk complexe omgevingen. Daarnaast heeft hij een duidelijke visie op de ontwikkelingen en innovaties in de mediasector en is hij de afgelopen jaren direct betrokken geweest bij de lokale omroep.

Martijn Vroom, voorzitter OLON: “We zijn blij dat we samen met Hans Disch daadkrachtig sturing kunnen geven aan dit ingewikkelde veranderproces. Als bestuur zetten we hoog in op de kwaliteit, toegevoegde waarde en innovatie van de sector. Met de nu geformuleerde visie en aanpak die binnenkort aan de leden wordt voorgelegd, zien wij een prachtige toekomst voor lokale publieke media-instellingen in de breedte, naast de klinkende individuele successen die veel omroepen reeds zelf boeken. Onder leiding van Hans Disch zal de OLON dat verder gaan stimuleren, faciliteren en conditioneren, met behoud van de zelfstandigheid, originaliteit, diversiteit en couleur locale, zoals dat kenmerkend is voor onze omroepen.”

Bron: OLON/Broadcast Magazine

Bericht delen