dinsdag 16 januari 2018

Hans Andersson tijdelijk voorzitter VARA

Hans Andersson is vanaf 26 april interim-voorzitter van de VARA. Zijn taak is om in een parttime dienstverband zorg te dragen voor een doelmatig en effectief bestuur van de VARA; met name gaat hij leiding geven aan het proces van mogelijke samenwerking binnen de publieke omroep.

Andersson volgt Cees Korvinus op, die in februari afscheid nam van de VARA. Hij is aangesteld voor een periode van zes maanden. Gedurende deze periode gaat de VARA op zoek naar een definitieve opvolger.

Andersson: “Ik vind het een eer om deze functie het komende half jaar te bekleden in verband met de voor de VARA en de publieke omroep belangrijke keuzes voor de toekomst.”

In zijn ruim dertigjarige loopbaan heeft Andersson grote kennis van en ervaring met bestuurs- en organisatievraagstukken opgebouwd bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo leidde hij in opdracht van de staatssecretaris van Justitie eind jaren negentig onder meer de realisatie en invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet. In 2006 en 2007 trad hij op als procesmanager bij de totstandkoming van een landelijk samenwerkingsverband tussen vijf topklinische ziekenhuizen. Voor de fusie van het UWV/CWI vervulde hij de voorzittersrol ten behoeve van de Raden van Bestuur. Ook gaf hij bestuurlijke adviezen aan de KRO, het NOB, de VARA, de VPRO en de NPS. Momenteel adviseert hij onder andere de Raad voor de Rechtspraak.

Bron: VARA/Broadcast Magazine

Bericht delen