Mediaplein op Kerkbrink in Hilversum zeer kansrijk
donderdag 1 juli 2021

Mediaplein op Kerkbrink in Hilversum zeer kansrijk

Is het mogelijk om een Mediaplein te realiseren op de Kerkbrink in Hilversum? Dat is de vraag waar Bibliotheek Hilversum, Museum Hilversum en Beeld en Geluid, samen verenigd in de stichting Mediaplein, en de gemeente Hilversum zich de afgelopen tijd over hebben gebogen.

De stichting heeft onderzoek naar deze vraag gedaan en hieruit blijkt dat het Mediaplein zeer kansrijk is voor Hilversum. Het college heeft daarom besloten om de gemeenteraad een voorstel voor te leggen voor het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling van een Mediaplein. Het voorstel wordt in september met de gemeenteraad besproken.

Wethouder Gerard Kuipers (Economie, Media en Cultuur): “Het Mediaplein biedt een grote maatschappelijke, economische en culturele kans voor onze stad. Het is de bedoeling dat straks het Mediaplein de Kerkbrink, Museum Hilversum en de Gooische Brink verbindt tot één groot plein. Een plek om elkaar te ontmoeten en te leren en je te laten inspireren op het gebied van media. Hilversum is niet voor niets de Mediastad van Nederland.”

Toekomstbeeld Mediaplein Kerkbrink
De ideeën voor het nieuwe Mediaplein zijn er. Een plek waar binnen en buiten van alles tegelijk gebeurt en waar voor iedereen wat te doen is. Met de bibliotheek in de Gooische Brink, waar je boeken kunt lezen en lenen, workshops en lezingen bezoeken. Buiten op het plein vinden presentaties en wisselende activiteiten en festivals plaats. Bijvoorbeeld over media en muziek of over media en sport. In het Museum Hilversum kun je terecht voor exposities en steeds wisselende activiteiten. En dit alles in samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs, cultuur, omroepen en nog veel meer partners die geloven in de waarde van deze nieuwe plek voor Hilversum.

Proeftuin Mediaplein
Het onderzoek is de eerste stap in het mogelijk realiseren van het Mediaplein. Voordat een definitief besluit over de ontwikkeling van het Mediaplein kan worden genomen, moet eerst nog een aantal zaken verder uitgewerkt worden in een investeringsvoorstel. Specifiek gericht op de realisatie van de bibliotheek in de Gooische Brink en de uitwerking van de herinrichting van de Kerkbrink.

Gelijktijdig wordt na de zomer gestart met een voorlopige programmering op en rond de Kerkbrink, genaamd het LAB, de proeftuin voor het Mediaplein. Zo kan vast geoefend worden in de praktijk en kunnen de ervaringen meegenomen worden in het finale voorstel. Een proeftuin, waar met de inbreng van het publiek experimenten worden bedacht, getest en verder ontwikkeld. Daarnaast krijgt het centrum in deze (post) coronaperiode alvast een unieke en noodzakelijke impuls om de levendigheid in het centrum weer op gang te brengen. Bij de verdere ontwikkeling van het Mediaplein worden uiteraard bewoners, ondernemers en andere relevante organisaties betrokken om mee te denken.

Plein om te ontmoeten en genieten
Wethouder Kuipers: “Vanwege de coronaperiode, maar ook omdat de ontwikkeling van het Mediaplein complex is, heeft de studie meer tijd in beslag genomen dan we vooraf hadden gedacht. Maar ik ben blij dat we nu een stap verder zijn. Als college willen we investeren in een sterke binnenstad. Ook zijn we iedere dag bezig om media meer op de kaart te zetten en een landelijk voorbeeld te zijn op het gebied van media-educatie en -wijsheid. Daarnaast moet de Kerkbrink weer zijn oude functie terugkrijgen als ‘dorps’ plein waar alle Hilversummers elkaar ontmoeten en kunnen genieten. Dat is goed voor de levendigheid in dit deel van het centrum en het is goed voor het ondernemersklimaat, dat vanwege corona extra onder druk is komen te staan.”

Stichting Mediaplein
De eerste ideeën om de Kerkbrink te ontwikkelen tot een Mediaplein zijn alweer van een aantal jaren terug. Eind 2015 werd het idee voor het eerst geopperd. Het bleek dat alleen het plein opnieuw inrichten niet voldoende was en daarom is breder gekeken. In 2017/2018 hebben een aantal culturele organisaties waaronder Bibliotheek Hilversum, Museum Hilversum en Beeld en Geluid samen gekeken wat de mogelijkheden waren. De uitkomsten van deze verkenning waren aanleiding om de ontwikkeling van het Mediacultuurplein op te nemen in het coalitieakkoord 2018-2022. De volgende stap was dat de drie culturele organisaties in 2019 samen stichting Mediaplein hebben opgericht. Deze stichting heeft de afgelopen tijd onderzocht of de ontwikkeling van het Mediaplein haalbaar is. Stichting Mediaplein: “Het Mediaplein is het nieuwe clubhuis en podium van de stad. Het verbeeldt jouw verhalen en verbindt die met de verhalen van anderen. Het is van en voor ons allemaal!”

Bron: Gemeente Hilversum/BM

Bericht delen