Groot deel vrouwelijke journalisten ervaart intimidatie
vrijdag 2 december 2022

Groot deel vrouwelijke journalisten ervaart intimidatie

Acht op de tien vrouwelijke journalisten in Nederland geven in een rondvraag van Persveilig aan dat ze tijdens het werk wel eens te maken hebben gehad met intimidatie, bedreiging of agressie. PersVeilig is een organisatie die de veiligheid van journalisten in Nederland monitort.

Bijna een derde van de vrouwen die reageerden op een oproep maakt eens per maand of vaker intimidatie mee. Zo werden zij bijvoorbeeld uitgemaakt voor ‘hoer’ of ‘huppelkut’ of kregen ze te horen dat ze “moeten gaan schoonmaken”.

Met name online agressie komt volgens de enquête veel voor. Vrouwen krijgen relatief vaker te maken met online agressie dan met face-to-face intimidatie, als zij aan het werk zijn. Zo werd ruim de helft van de vrouwelijke journalisten afgelopen jaar minstens één keer online belaagd. Dat gebeurt met name via Twitter.

“Vrouwelijke journalisten bevestigen het beeld dat Twitter een platform is voor het uiten van agressieve, haatzaaiende en bedreigende boodschappen. Ze kunnen uit eigen ervaringen tal van voorbeelden noemen waarbij ze zijn uitgescholden, haatdragende berichten en bedreigingen ontvingen”, zo staat in het onderzoek dat door I&O Research werd uitgevoerd.

Invloed op het werk
Een meerderheid van de vrouwen in het onderzoek gaf aan dat de intimidatie invloed heeft op de manier waarop zij hun werk uitoefenen. Zo kiest ongeveer de helft haar woorden zorgvuldiger en schrijft een vijfde van de respondenten niet meer over bepaalde onderwerpen. De helft voelde zich niet meer vrij in het werk.

In een eerder onderzoek onder de totale beroepsgroep gaf 63 procent van ondervraagde journalisten aan dat bedreigingen het werk negatief beïnvloedden. Voor vrouwelijke journalisten gaat het om 77 procent, blijkt nu. Een aanzienlijk deel van de vrouwen zegt daarbij dat opdrachtgevers of werkgevers niet genoeg doen om journalisten te beschermen.

Ook geeft de helft van de vrouwelijke journalisten aan dat zij vinden dat de agressie, geweld en bedreiging tegen hun beroepsgroep in de afgelopen vijf jaar (sterk) is toegenomen.

Representativiteit
Aan de rondgestuurde enquête deden in totaal 292 vrouwelijke journalisten mee. Zij werden onder meer benaderd via vakbond NVJ.

PersVeilig erkent dat journalisten die te maken hebben gehad met intimidatie eerder geneigd kunnen zijn een vragenlijst over het onderwerp in te vullen en dat de uitkomsten daardoor niet volledig representatief zijn. Maar de organisatie is ervan overtuigd dat de resultaten een goed beeld geven van hoe de beroepsgroep erover denkt.

PersVeilig is een samenwerking van vakbond NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. Ook journalisten van de NOS namen deel aan het onderzoek.

Bron: NOS/BM

Bericht delen