dinsdag 16 januari 2018

Groen licht kabinet voor plan regionale omroep

Staatssecretaris Sander Dekker en de 13 regionale omroepen verenigd in ROOS zijn het eens geworden over een nieuwe bestuursstructuur. De huidige omroepen gaan deel uitmaken van één concessiehouder, die de verantwoordelijkheid krijgt voor het algemeen beleid en de strategie.

De nieuw te vormen Regionale Publieke Omroep (RPO) wordt voor alle omroepen verantwoordelijk voor onder meer personeel, financiën en techniek.

De redacties van de regionale omroepen bepalen zelf de vorm en inhoud van de programmering. Zij blijven de mediataak in de provincies autonoom uitvoeren. Het wetsvoorstel dat de staatssecretaris eerder naar de Tweede Kamer stuurde zal met een Nota van Wijziging daarvoor nog worden aangepast.

Met zijn beleidsreactie en de aanpassing van de wet omarmt Sander Dekker voor het overgrote deel het plan dat de regionale omroepen eerder dit jaar hebben ingediend. Hierin schetst de sector hoe ze slagvaardiger en innovatiever wil opereren in het snel veranderend medialandschap. Daarnaast vangt de sector met het harmoniseren en centraliseren van techniek en overhead de taakstelling van 17 miljoen uit het regeerakkoord van Rutte 2 goeddeels op.

ROOS-voorzitter Jack de Vries is blij met de omarming van de staatssecretaris voor de ambities van de sector: “De beleidsreactie bevat krachtige steun voor de publieke regionale nieuwsvoorziening, zowel online als op de traditionele platformen radio en tv. Bovendien onderkent de staatssecretaris dat we naast de nieuwsvoorziening ook op andere terreinen een wezenlijke rol vervullen in de borging van regionale identiteit. Dat is winst.”

Dat de staatssecretaris in zijn voorstel naar de Tweede Kamer de voorstellen van ROOS grotendeels overneemt stemt De Vries eveneens tevreden: “Na de staatssecretaris hopen en verwachten we dat ook de Tweede- en Eerste Kamer zich achter de plannen zullen scharen, zodat we per 1 januari 2016 met een nieuw bestuur aan de slag kunnen. De kleurrijke sector die we zijn is als eenheid naar voren getreden. Dat is de beste garantie om een grootschalige en complexe transitie tot een succes te maken.”

De Tweede Kamer zal de nieuwe Mediawet waarin ook de regionale omroep is opgenomen naar verwachting half oktober behandelen.

Bron: ROOS/Broadcast Magazine

Bericht delen