Frans Klein legt functie tijdelijk neer
dinsdag 22 november 2022

Frans Klein legt functie tijdelijk neer

Frans Klein, directeur video bij de NPO, stopt tijdelijk met zijn werkzaamheden. De NPO laat een extern onderzoek doen naar de misstanden bij DWDD. Frans Klein was in het verleden mediadirecteur bij BNNVARA en wordt door sommigen als mede-verantwoordelijk gezien voor de situatie bij DWDD destijds.

Het onderzoek dat door de raad van bestuur van NPO is aangekondigd naar de werkomstandigheden bij het BNNVARA-programma DWDD zal extern worden belegd bij een onafhankelijke partij. De NPO is daarvan de formele opdrachtgever vanwege de wettelijke sturings- en coördinatietaak. Dit verzoek heeft staatssecretaris Uslu van Mediazaken gedaan aan de NPO.

Deze week wordt bepaald welke onderzoekers dit onafhankelijke onderzoek zullen uitvoeren. Zij worden daarin bijgestaan door een extern onderzoeksbureau. Ook zal er een externe adviescommissie worden ingesteld die de kwaliteit van het onderzoek bewaakt. Vanzelfsprekend zal de NPO, na overleg met de staatssecretaris, ook het Commissariaat voor de Media betrekken bij het onderzoek.

Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD. Onderdeel van het onderzoek is ook wat er is gedaan met signalen aan leidinggevenden en de verantwoordelijkheid die er is uit hoofde van goed werkgeverschap. Dat geldt voor alle betrokkenen en leidinggevenden bij destijds DWDD en BNNVARA en dus ook voor huidig NPO-directeur video Frans Klein.

Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.

Eind deze week zal de NPO de staatssecretaris informeren hoe de aanpak van het volledige proces precies wordt georganiseerd. Het streven is dat voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek moet zijn afgerond en er een actieplan ligt met concrete stappen.

Bron: NPO/BM

Bericht delen