dinsdag 16 januari 2018

Forse boete voor Limburgse regionale omroep L1

Vanwege diverse ernstige overtredingen op het gebied van sponsoring en reclame bestraft het Commissariaat voor de Media de Stichting Omroep Limburg (SOL) met een boete van in totaal 275.500 euro.

De sanctie voor de regionale publieke omroep, in Limburg beter bekend onder de naam L1, volgt op een uitgebreid onderzoek. Daaruit blijkt een hoge mate van commerciële inmenging, wat strijdig is met de Mediawet. L1 heeft gemeld in beroep te gaan tegen het besluit van het CvdM.

De boete voor L1 is een optelsom van acht overtredingen. De rode draad wordt gevormd door overtreding van de regels op het gebied van reclame en sponsoring. Daarmee schendt L1 de uitgangspunten van onafhankelijkheid en non-commercialiteit en concurreert het op oneerlijke wijze met andere media. De Mediawet schrijft voor dat publieke omroepen, die gefinancierd worden met belastinggeld, volledig onafhankelijk opereren. Sponsoring van programma’s is – op een paar strikte uitzonderingen na – verboden, en reclame moet los staan van het overige media-aanbod.

Het onderzoek liep van medio 2014 tot medio 2015. Daarbij zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen. Vaak ging het om gevallen van sponsoring, waarbij in ruil voor een financiële bijdrage aan een programma of serie veelvuldig werd verwezen naar producten of diensten van de betreffende sponsor. Het Commissariaat heeft boetes opgelegd voor de volgende overtredingen van de Mediawet:

Big Benny op weg naar Ahoy: L1 verdient mee aan de kaartverkoop van een concert van Big Benny in ruil voor het produceren en uitzenden van een realitysoap over deze artiest –  Boete 45.000 euro
Limbourgeois: Ernstige vorm van vermijdbare commerciële uitingen (Gulpener Bier) – Boete 36.000 euro
L1 Business Club: Aangesloten bedrijven (1.250 euro per jaar) kunnen zich profileren op de L1-website. Daarbij is geen duidelijk onderscheid tussen reclame-uitingen en redactionele content. – Boete 45.000 euro
Gezond Idee TV: Ongeoorloofde sponsoring van een vijfdelige serie door het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit van Maastricht – Boete 36.000 euro
VieCuri Matinee: Ongeoorloofde sponsoring door VieCuri Medisch Centrum – Boete 36.000 euro
Zelf & Co: Ongeoorloofde sponsoring van een vijfdelige serie door diverse Limburgse zorg- en welzijnsstichtingen – Boete 36.000 euro
Kunst op de Bonnefooi: Ongeoorloofde sponsoring van een achtdelige serie over het Bonnefantenmuseum in Maastricht door het Bonnefantenmuseum– Boete 36.000 euro
A2 Actueel: wekelijkse update over de aanleg van de A2-tunnel. Betreft reclame voor o.a. Strukton en Ballast Nedam, maar ‘vermomd’ als  actualiteitenprogramma – Boete 5.500 euro

Naast de totale boete van 275.500 euro heeft het Commissariaat voor de Media diverse andere overtredingen afgedaan met waarschuwingen. De misstanden bij L1 kwamen aan het licht na een officieel handhavingsverzoek van het mediabedrijf WijLimburg.

Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, spreekt van een ernstige situatie: “Met een dergelijke lijst van overtredingen kun je niet meer van een incident spreken, het lijkt erop dat er bij L1 structureel iets mis is op het gebied van onafhankelijkheid en transparantie. Dit zijn belangrijke kernwaarden van het publieke bestel, waar ook de regionale omroepen onderdeel van zijn. Sponsoring mag alleen in zeer specifieke situaties en bovendien moet voor het publiek volstrekt helder zijn wat een programma is en wat reclame. L1 is daar te lichtzinnig mee omgesprongen.”

De boete van 275.500 euro wordt opgelegd aan de Stichting Omroep Limburg (SOL). Deze stichting is door het Commissariaat aangewezen als regionale publieke media-instelling. SOL is verantwoordelijk voor de programmering en de overige activiteiten van L1.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen