dinsdag 16 januari 2018

FNV KIEM doet voorstellen voor nieuwe cao

De cao voor het Omroeppersoneel is op 1 januari geëindigd. FNV KIEM gaat eind maart met de omroepwerkgevers in overleg over een nieuwe cao. Uiteraard zullen deze cao-besprekingen overschaduwd worden door de naderende invulling van rijksbezuinigingen op de landelijke publieke omroepen en de Wereldomroep. Maar ook verwachte bezuinigingen van provincies op regionale omroepen zullen impact kunnen hebben.

FNV KIEM wil samen met haar achterban zoveel mogelijk van deze bezuinigingen neutraliseren. Behoud van werkgelegenheid staat hierbij voorop. Vandaar dat ook een belangrijk deel van de concept cao-voorstellen daarover gaat. Kwantiteit maar zeker ook de kwaliteit van de werkgelegenheid is belangrijk voor een vitale en toekomstbestendige publieke omroep.

De neiging zou kunnen ontstaan om in het licht van de naderende bezuinigingen, op arbeidsvoorwaardelijk terrein op de rem te gaan staan. Dat is niet wat FNV KIEM wil. De ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden is blijvend belangrijk. Voor de kwaliteit van de programmaproductie op radio, televisie en internet is het van groot belang dat op alle niveaus in omroeporganisaties aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen worden geboden. Daarbij zullen gezonde arbeidsomstandigheden bijdragen aan een bedrijfscultuur waar met plezier en creativiteit gewerkt kan worden.

Het concept van de cao-voorstellen is hier te vinden (pdf).

Bron: FNV KIEM/Broadcast Magazine

Bericht delen